Hoppa till innehåll

Styrgrupp till stöd för att utveckla demokrati- och människorättsfostran

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2020 11.21
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en styrgrupp som ska stödja utvecklingen av demokrati- och människorättsfostran i grundskolorna och utbildningen på andra stadiet på riksnivå.

Målet är att i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering  stärka demokrati- och människorättsfostran och elevernas delaktighet samt uppmärksamma elev- och studerandekårernas verksamhet.

Därtill är avsikten att stärka skolornas samhällsfostran och öka växelverkan mellan partierna, medborgarsamhället och skolorna för att stödja ett aktivt medborgarskap bland barn och unga.

Ordföranden för styrgruppen, överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen vid undervisnings- och kulturministeriet, anser att demokrati- och människorättsfostran tas väl i beaktande i de gällande läroplansgrunderna,  medan genomförandet av dem är i behov av stöd.

- Demokrati och de mänskliga rättigheterna utgör en stark grund för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt för gymnasie- och yrkesutbildningen. Avsikten är att stärka barnens och de ungas demokratiska färdigheter och färdigheter för samhällsdeltagande. Dessutom bör demokrati- och människorättsfostran bli ett etablerat element inom utbildningen och fortbildningen av undervisningspersonal, konstaterar överdirektör Pirhonen.

Målen i regeringsprogrammet genomförs inom ramen för det nationella demokratiprogrammet, det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken (RUNGPO) samt utvecklingsprogrammet Utbildning för alla. Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvar för genomförandet. Åtgärderna planeras i samråd med övriga ministerier, aktörer  inom ministeriets förvaltningsområde, forskarsamfundet och olika frivilligorganisationer.

Styrgruppen har i uppgift att presentera förslag som bland annat gäller utvecklingen av fortbildningen för undervisningspersonal samt elev- och studentkårsverksamheten och ibruktagandet av existerande modeller för demokrati- och människorättsfostran på riksplanet. Styrgruppen kan också lägga fram förslag om inledandet av forsknings- och utvecklingsprojekt på området samt angående hur utvärderingen av demokrati- och människorättsfostran kan utvecklas.

Styrgruppens mandattid är 22.6.2020 - 1.6.2023.

Mer information: