Hoppa till innehåll

Stöd till sommarjobb och sommarverksamhet för unga

Undervisnings- och kulturministeriet
16.4.2021 11.42
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat 1 710 425 euro för att utöka och utveckla hobby- och sommarverksamhet samt sommarföretagande för unga. Understöden stöder kortvariga anställningar av sommarjobbare som ordnar sommarverksamhet för unga samt ungas sommarföretagande och arbetslivsfärdigheter.

Med de understöd som anvisats organisationer på ungdomsområdet utökas hobbyverksamheten för barn och unga sommaren 2021. Stöd beviljades för 15 projekt till ett sammanlagt belopp om 283 425 euro.

De 15 regionala idrottsorganisationerna vidareöverför en miljon euro i understöd till idrottsföreningar som sysselsätter och engagerar unga i olika sommarjobb. De regionala organisationerna sysselsätter i viss mån också själva unga i olika uppgifter. Den understödda verksamheten ska bidra till mer fysisk aktivitet och inriktning på motion bland barn och unga samt höja verksamhetens kvalitet med hjälp av assisterande ledare, vilket möjliggör fler grupper och att de som leder aktiviteterna kan ge mer handledning på såväl grupp- som individuell nivå och ta enskilda unga bättre i beaktande.

Understödet för  att öka och utveckla ungas hobby- och sommarverksamhet får endast användas för kostnader som föranleds av löner eller arvoden till dem som anställs. Understödet får inte användas för att betala lön eller arvode till sådana arbetstagare som redan är anställda.

- Vi vet alla att coronatiden har varit svår för barn och unga. Därför är det ännu viktigare än under normala förhållanden att erbjuda barn och unga meningsfull fritidsverksamhet med låg tröskel och sommarjobb i sommar. Jag är nöjd över att olika aktörer aktivt har gått med och tagit tag i utmaningen att öka de ungas möjligheter till sommarjobb och sommarverksamhet, säger minister Annika Saarikko.

Genom att stödja ungdomars färdigheter i sommarföretagande ökas företagandet och sysselsättningen bland unga. Stöd beviljades  för 15 projekt till ett sammanlagt belopp om 427 000 euro. Vid beviljandet av understöd har särskild uppmärksamhet fästs vid unga som är utan sommarjobb och att unga med olika bakgrund ges möjlighet att delta i projekten.

- Sommarföretagande är ett bra sätt för unga att bekanta sig med arbetslivet. Samtidigt lär sig de sig viktiga arbetslivs - och företagarfärdigheter, säger minister Saarikko.

Även församlingarna får understöd för anställning av sommarjobbare

Undervisnings- och kulturministeriet har dessutom öppnat en ansökan om understöd för anställning av sommarjobbare som riktar sig till religiösa samfund. Målet är att öka antalet sommarjobb i sommar. Totalt kan sammanlagt 500 000 euro användas för understöden.
Understöd kan beviljas religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen, det vill säga evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och registrerade religionssamfund. Ansökningstiden går ut den 21 april 2021.

- Församlingarna har är redan nu en viktig roll ifråga om att erbjuda unga sysselsättning, och många av dem får sina första erfarenheter av sommarjobb inom ramen för församlingarnas arbete. Genom detta understöd kan vi nå ett allt större antal unga överallt i Finland.

Mer information:

  • Organisationer på ungdomsområdet: specialplanerare Mikko Cortés Téllez, , tfn 0295 330 080, beviljade understöd
  • Regionala idrottsorganisationer: överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330 377, beviljade understöd (på finska):
  • Ungdomars färdigheter i sommarföretagande: överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 330 113, beviljade understöd
  • Religiösa samfund: regeringsrådet Hanna Kiiskinen, tfn 0295 330 086, utlysning

Begäran om intervjuer med ministern: specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201

Annika Saarikko Idrott Kyrkliga ärenden Unga