Hoppa till innehåll

Tilläggsansökan: Understöd för de kostnader som kulturinrättningar i statsägda fastigheter betalar för lokalerna år 2024

Avustus

Understöden är endast avsedda att täcka hyreskostnaderna för nationellt betydande kulturinrättningar som finns i statsägda fastigheter eller i fastigheter som hyrs ut av staten.  

För ändamålet har anvisats sammanlagt 31 263 000 euro år 2024, och den 29 januari beslutade undervisnings- och kulturministeriet att bevilja 31 169 711 euro till sammanlagt 10 kulturinrättningar. Nu utlyser ministeriet den resterande delen på 93 2289 euro. Anslaget kan användas för att ersätta de lokalkostnader enligt gällande hyresavtal som uppkommer år 2024.  

Avsikten är att besluten ska fattas i april 2024.

Ansökningstiden börjar den 1.3.2024 och slutar den 18.3.2024 kl. 16.15.
 

Sök nu

Ansökningstid
1.3.2024 - 18.3.2024 16:15

Ytterligare information

Kulturråd Päivi Salonen, tfn 0295 330 281, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd