Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för lokalkostnader

Avustus

Understöden är avsedda för att täcka hyreskostnaderna för kulturinrättningar med nationell betydelse som är belägna i fastigheter som ägs av Senatfastigheter, Governia, utrikesministeriets eller Sveaborgs förvaltningsnämnd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 25 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i januari 2022.

Ansökningstiden börjar 10.11.2021 och slutar 10.12.2021 kl. 16.15.

 

 

Ytterligare information

Kulturråd Tiina Eerikäinen, 0295 330081, [email protected]