Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för lokalkostnader

Avustus

Understöden är avsedda för att täcka hyreskostnaderna för kulturinrättningar med nationell betydelse som är belägna i fastigheter som ägs av Senatfastigheter, utrikesministeriets eller Sveaborgs förvaltningsnämnd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 26 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i januari 2023.

Ansökningstiden börjar 8.11.2022 och slutar 12.12.2022 kl. 16.15.

 

Ytterligare information

Kulturråd Päivi Salonen, tfn 0295 330 281, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]