Hoppa till innehåll

Statsrådet beslöt att öka timantalet i grundskolan – språkundervisningen kommer att inledas redan i årskurs ett

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2018 13.47 | Publicerad på svenska 20.9.2018 kl. 13.53
Pressmeddelande

Framöver inleds undervisningen i det första främmande språket, dvs. A1-språket, senast under vårterminen det första skolåret. Ändringen gäller alla förstaklassister som börjar skolan nästa år. Statsrådet avlät under sitt sammanträde torsdagen den 20 september sina förslag till förordningsändringar. Beslutet grundar sig på riktlinjer man kommit fram till under regeringens ramförhandlingar, och enligt vilka man har reserverat anslag för ändamålet.

- De förstaklassister som börjar skolan nästa år är den första årsklassen som i sin helhet kommer att omfattas av den tidigarelagda språkundervisningen, oberoende av var i Finland barnet bor. Det här historiska beslutet innebär att alla barn får jämlika förutsättningar. Mångsidiga språkkunskaper hör till de viktigaste färdigheterna i framtidens internationella värld. Barn har en häpnadsväckande förmåga att lära sig nya saker. I och med det här beslutet kan man bättre än tidigare utnyttja en period då barnen har lätt att lära sig språk, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Den tidigarelagda språkundervisningen gäller för första gången hela den åldersklass som börjar skolan 2019 och för vilka språkundervisningen inleds vid ingången av 2020. Framöver inleds undervisningen i det första främmande språket för alls del senast under det första skolårets vårtermin. För tillfället ska undervisningen i främmande språk inledas senast i årskurs tre, men flera kommuner har börjat erbjuda undervisning i främmande språk redan tidigare.  Under denna regeringsperiod har man också stött tidigareläggandet genom spetsprojektfinansiering.

I och med beslutet ökar undervisningen i A1-språket med totalt 2 årsveckotimmar i årskurserna 1-2. Antalet lärokurser inom den grundläggandeutbildningen ökar jämfört med nuläget, och innebär därför inte att lärokurserna inom den övriga undervisningen skulle minska.

-Det är också historiskt att minimitimantalet inom den grundläggande utbildningen ökar! Barnen får mer undervisning, säger Grahn-Laasonen.

Regeringen har reserverat de anslag som krävs i planen för de offentliga finanserna för att ändringen ska kunna genomföras, och kommunerna kommer att ersättas för de extrakostnader som föranleds av ändringen genom statsandelar. Det ökade anslaget uppgår under 2020 till 7,5 miljoner euro och till 12 miljoner euro fr.o.m. 2021. För verkställandet av ändringen riktar undervisnings- och kulturministeriet även tilläggsfinansiering till fortbildning för lärare.

Utbildningsstyrelsen bereder under 2018-2019 beskrivningar för grunderna för grundskolans läroplan om A1-språkets uppgifter, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2.  

Förordningsändringen har varit på remissrunda och 27 utlåtanden lämnades in. Under beredningen av förordningsändringen har man därutöver hört Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Förbundet för all inlärning, Finlands specialpedagogiska förbund rf, Finlands Dövas Förbund rf och Finlands Kommunförbund. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.
 

Upplysningar:

- Kirsi Lamberg(UKM), regeringssekreterare, tfn 02953 30397

- Minna Polvinen (UKM), undervisningsråd, tfn 0295330262

- Daniel Sazonov, specialmedarbetare (ministerns intervjuförfrågningar)

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning