Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för åren 2023–2024 för att anställa lärare vid Elmeri-skolor, förstärka rollen som kompetenscentrum och öka den konsultativa undervisningen.

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för utbildningsanordnare som anordnar utbildning vid Elmeri-skolor. Statsunderstödet kan användas för att anställa lärare vid Elmeri-skolor åren 2023–2024, för personalens kompetensutveckling vid Elmeri-skolorna och för att förstärka den konsultativa rollen i samband med undervisning av och övergångar hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller behov av psykosocialt stöd.

Specialunderstödet uppgår till totalt högst 750 000 euro under åren 2023–2024 och beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Ansökningstiden börjar den 18 oktober 2022 och går ut den 22 november 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta beslut i november–december 2022.

Utbildning

Ytterligare information

  • Specialsakkunnig Merja Mannerkoski, tfn. 0295 330 325 
  • Undervisningsråd Erja Vitikka, tfn. 0295 330 058 
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn. 0295 330216

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.