Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för pilotprojekt i 2:a skedet i utvecklingen av engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen 2022–2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för andra skedet i utvecklingen av en riksomfattande modell för engagerande arbete i skolgemenskapen. Specialunderstöd kan sökas av de anordnare av grundläggande utbildning som deltar i utvecklingen av det engagerande arbetet i skolgemenskapen och som har beviljats statligt specialunderstöd för detta ändamål i maj 2021. Specialunderstöd kan sökas för pilotprojekt som genomförs 2022–2023.

Specialunderstödet uppgår till totalt högst 5,6 miljoner euro under åren 2021-2023 och beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Ansökningstiden börjar 31.8.2021 och slutar 30.9.2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att fatta besluten i oktober 2021.
 

Utbildning

Ytterligare information

Utvecklingschef Johanna Sergejeff
tfn. 0295 330411
[email protected]

Projektsekreterare  Aili Tervonen
tfn 0295 330216
[email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen: 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod