Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för pilotförsök som möjlliggör flexibla kontinuiteter mellan förskoleundervisning och den inledande undervisningen 2022–2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för pilotprojekt för att utveckla flexibla kontinuiteter mellan förskoleundervisning och den inledande undervisningen. Anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning kan ansöka om statliga specialunderstöd för pilotprojekt som genomförs 2022–2023. De kommuner som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning kan inte ansöka om att delta i pilotprojekten.

Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning. De utbildningsanordnare som deltar i pilotprojekten förutsätts delta i det riksomfattande utvecklingsarbetet för förskoleundervisning och tidig grundskoleundervisning åren 2022–2023.

Specialunderstödet uppgår till totalt högst 10 miljoner euro under åren 2022–2023 och beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Ansökningstiden börjar den 8 februari 2022 och går ut den 15 mars 2022 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under april 2022.

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Erja Vitikka
tfn. 0295 330058
[email protected] 

Specialsakkunnig Mervi Eskelinen
tfn. 0295 330160   
[email protected]

Projektsekreterare Aili Tervonen
tfn. 0295 330216
[email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

[email protected]