Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som förbättrar kvaliteten, utvärderingen och ledningen inom småbarnspedagogiken åren 2022-2023

Avustus

Utbildnings- och kulturministeriet beviljar statligt specialunderstöd till anordnare av småbarnspedagogik för utveckling av kvaliteten, utvärderingen och ledarskapet inom småbarnspedagogiken åren 2022-2023. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 8,95 miljoner euro. 

Understödet får användas för att utveckla kvalitets- och utvärderingsarbetet, ledningspraxisen och ledarskapskulturen inom småbarnspedagogiken.   

Ansökningstiden börjar den 8 mars 2022 och går ut den 12 april 2022 kl. 16.15. 

Avsikten är att fatta understödsbesluten i april-maj 2022.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

•  Kirsi Alila, undervisningsråd, [email protected]
   tfn. 0295 330 365

• Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected]
  tfn. 0295 330 160 

Frågor om att lämna en ansökan riktas till

• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected] 
   tfn. 0295 330216 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]