Hoppa till innehåll

Statens idrottsråd tillsattes

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 13.54
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt statens idrottsråd för en fyraårsperiod som inleds den 14 september 2023.

Rådet baserar sig på idrottslagen och har bl.a. som uppgift att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av idrotten samt ge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen inom sitt verksamhetsområde. Rådet har sektioner för beredning av ärenden.

Idrottsrådets medlemmar är personer som är förtrogna med idrottspolitik och med de olika områdena inom idrotten. De representerar olika samhällsuppfattningar, verksamhets- och samarbetsområden inom idrottskulturen, medborgarorganisationer inom idrotten samt kommuner.

Till ordförande för rådet utnämndes riksdagsledamot Timo Heinonen (suppleant: riksdagsledamot ville Kaunisto) och till viceordförande riksdagsledamot Ritva Elomaa (suppleant: riksdagsledamot Jaana Strandman) och riksdagsledamot Mika Poutala (suppleant: universitetslärare Jasmin Pyöriäinen).

Medlemmar är riksdagsledamot Marko Asell (suppleant: PM Marjukka Eveliina Mattila), generalsekreterare Henrika Backlund (suppleant: chefstränare Henrik Dettmann), riksdagsledamot Tiina Elo (suppleant: företagare Shawn Huff), riksdagsledamot Timo Furuholm (suppleant: professionell tränare Edla Niemi), EM Miina-Anniina Heiskanen (suppleant: FM Anu Råsjö), riksdagsledamot Pauli Kiuru (suppleant: riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo), rektor Pasi Kivisaari (suppleant: GIM Markku Siponen), idrottare Arttu-Petteri Klami (suppleant: Oskar Viding), AFD Erja Rappe (suppleant: professor Olli J. Heinonen) samt riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie (suppleant: riksdagsledamot Mia Laiho).

Upplysningar: överdirektör Esko Ranto, tfn 02953 30115

På andra webbplatser

Statens idrottsråd