Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till kommunerna för kompetenscentrumverksamhet för invandrare (2022)

Avustus

Specialunderstödet är avsett för projekt som stöder kommunernas kompetenscentrumverksamhet för invandrare.

Ansökningstiden börjar 7.3.2022.

Ansökningstiden går ut 8.4.2022 kl. 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt ca 2 500 000 euro för understöden.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2022.

Understöd för kompetenscentrumverksamhet kan även sökas från arbets- och näringsministeriet. Mer information om ansökan från arbets- och näringsministeriet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).

Utbildning

Ytterligare information

Annika Bussman

puh. 0295 3 30407

[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd