Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för projekt för utveckling av visuell konst, arkitektur och formgivning

Avustus

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt inom visuell konst, arkitektur och formgivning. Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

Ansökningstiden börjar 19.9.2022 och går ut 18.10.2022 kl. 16.15.

Totalt kan sammanlagt 550 000 euro användas för understöd. Sammanlagt 3–6 projekt beviljas understöd. Besluten fattas i oktober–november 2022. Understöden får användas fram till den 31 december 2023. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

kulturråd Mari Karikoski, tfn 029 533 0209, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd