Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för projekt för utveckling av visuell konst, arkitektur och formgivning

Avustus

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt inom visuell konst, arkitektur och formgivning. Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

Ansökningstiden börjar 17.5.2023 och går ut 21.6.2023 kl. 16.15.

För understöden finns det totalt 500 000 euro att dela ut. Sammanlagt 4 - 6 projekt beviljas understöd. Besluten fattas i augusti 2023. Understödet får användas fram till den 31 december 2024. Sökandena meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

kulturråd Mari Karikoski, tfn 029 533 0209, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd