Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur

Avustus

Med understödet stöds innovativa projekt som syftar till att stärka god praxis och till att skapa nya sätt för barn och unga att delta i konst- och kulturverksamhet. Yrkespersoner inom konst och kultur ska ansvara för planeringen och genomförandet av projektet. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.
   
Undervisnings- och kulturministeriet använder cirka 80 000 euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 27.3.2023 och går ut 2.5.2023 kl. 16.15.

Besluten fattas under maj månad.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://gov.fi/sv/understod