Hoppa till innehåll

2,3 miljoner euro i coronastöd för föreningshus

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 8.03 | Publicerad på svenska 8.1.2021 kl. 12.22
Pressmeddelande
Kuva: Tuomas Uusheimo

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanslutningar som upprätthåller föreningshus sammanlagt 2 300 000 euro för att täcka kostnaderna för underhållet av föreningshusen i form av s.k. coronastöd. Med understöden vill man stödja verksamhetsförutsättningarna och kontinuiteten i verksamheten för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus.

Understöden är avsedda för att stöda sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus som används som föreningshus i situationen som orsakas av coronapandemin. Understöd beviljas för sådana kostnader för underhåll och reparationer av föreningshus som uppstått efter den 13 mars 2020. Understödet får användas fram till den 31 mars 2021.

Understödet får användas för kostnader för underhåll av ifrågavarande byggnader och kan gälla bl.a. el-, uppvärmnings- och vattenavgifter, avgifter för telekommunikation, försäkringar, fastighetsskatt, fastighetsskötsel och lönekostnader, nödvändiga reparationer samt andra eventuella utgifter för att hålla byggnaderna i skick.

Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 789 ansökningar. 736 sökande beviljades understöd. Undervisnings- och kulturministeriet fick ett utlåtande om ansökningarna av Finlands Hembygdsförbund rf.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har det reserverats sammanlagt tre miljoner euro i understöd för föreningshus. Den resterande delen av anslaget, 700 000 euro, används till understöd för grundläggande renovering av föreningshus som beviljas via Finlands Hembygdsförbund år 2021.

Beviljade understöd

Mer information: kulturrådet Päivi Salonen, tfn 02953 30281