Hoppa till innehåll

Utredning om behovet av att förnya finansieringen av grundläggande konstundervisningen framskrider

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2019 16.46 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 8.26
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet låter göra en utredning om behovet av att förnya finansieringen av grundläggande konstundervisning. Det första skedet av två är nu färdigt. Den slutgiltiga utredningen publiceras i juni.

I utredningens första skede granskas eventuella lektionsspecifika behov av att förnya statsandelssystemet i fråga om den grundläggande konstundervisningen. Man kommer också med förslag till möjliga åtgärder om finansieringens förutsägbarhet, strukturreformen av statsandelssystemet samt främjandet av tillgängligheten.

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett diskussionstillfälle om utredningens första del tisdagen den 9 april kl. 10-11.30 i Musikhusets Black Box (Mannerheimvägen 13A, Helsingfors). Under diskussionstillfället fokuserar man på de förslag som kommit fram under det första skedet ifall de berör år 2020.

Den slutgiltiga utredningen publiceras den 10 juni 2019. Därefter kommer undervisnings- och kulturministeriet att be om utlåtanden för hela utredningen. Utredningen görs av professor Anniina Suominen vid Aalto-universitetet.

Finansieringssystemet för den grundläggande konstundervisningen i ministeriets projektbank samt första skedets utredning.   

Upplysningar: Hanna Koskimies, överinspektör, tfn 0295 330 048, [email protected]

Mer om ämnet (på finska)