Hoppa till innehåll

Registeruppgifterna om studier och examina utvidgas till att omfatta nya studier

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.03
Pressmeddelande

Avsikten är att de uppgifter som samlas in om studier och examina ska utvidgas till att i större utsträckning omfatta utbildning som finansieras med offentliga medel. Ändringen underlättar identifieringen och erkännandet av kunnande. Även myndigheterna ska i fortsättningen få de uppgifter de behöver från det nya registret.

Nya uppgifter som ska föras in i registret är de utbildningar som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret finansierar utbildning som kompletterar det offentligt understödda utbildningsutbudet och som riktar sig till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften.

Via informationsresursen Koski kan uppgifterna till exempel användas vid ansökan till arbete eller utbildning eller för att få förmåner under studierna. Enligt förslaget ska myndigheterna få de uppgifter som de behöver bland annat för statistikföring och beslutsfattande.

I och med lagen blir utbildningsanordnaren skyldig att i registret föra in uppgifter om annan än reglerad utbildning som finansieras av servicecentret, till exempel uppgifter om kortvariga, skräddarsydda kurser. Även läroanstalter för fritt bildningsarbete, bland annat medborgarinstitut och folkhögskolor, föreslås i fortsättningen vara skyldiga att föra in uppgifter om studier som finansieras av servicecentret. Högskolor och anordnare av yrkesutbildning ska även i fortsättningen föra in uppgifter om reglerad utbildning i informationsresurserna Koski och Virta.

Framöver ska det också vara möjligt att föra in studieprestationer inom den grundläggande konstundervisningen i informationsresursen. Enligt förslaget ska införandet av uppgifter beslutas av utbildningsanordnaren och kräva elevens samtycke. Omfattningen av den utbildning som lagras ska anges i studiepoäng. 

Regeringen överlämnade lagförslaget i samband med budgetpropositionen för 2023. I lagförslaget föreslås ändringar i lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning. Lagändringarna träder i kraft vid ingången av 2023. Reformen anknyter till regeringsprogrammets mål om att göra kunnande som förvärvats på olika sätt mer synligt i arbetslivet och utbildningssystemet.

Mer information:
Sami Aalto, regeringsråd, tfn 0295 330 366 (kontinuerligt lärande)
Hanna Kiiskinen, regeringsråd, tfn 0295 330 086 (grundläggande konstundervisning)