Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för kulturexport

Avustus

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturexport.

Understöden beviljas som projektunderstöd.

Med statsunderstödet för kulturexport stärks de kreativa branschernas marknadsföringskompetens och deras möjligheter till affärsverksamhet och export. Understödets syfte är att möjliggöra ökad export och fler arbetsplatser. I praktiken kan de understödda exportprojekten anknyta till marknadsföring, försäljning, produktifiering eller stärkande av internationella nätverk samt stärkande av aktörernas och/eller produkternas varumärke.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 7.12.2023 och slutar 11.1.2024 kl. 16:15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare. 

Man strävar efter att fatta beslut om understöden i mars 2024. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utvärderingsgruppen ger ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna som gäller kulturexport.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Om det projekt som understöds är ekonomisk verksamhet i enlighet med EU:s regler om statligt stöd, beviljas understödet i form av de minimis-stöd. Mer information om de minimis-stöd https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kimmo Aulake, tfn 0295 3 30067, fö[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.