Hyppää sisältöön

Hankeavustukset kulttuuriviennin edistämiseen

Avustus

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin kehittämishankkeisiin.

Avustukset myönnetään hankeavustuksina.

Kulttuuriviennin valtionavustuksella vahvistetaan luovien alojen markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan ja viennin mahdollisuuksia. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa lisääntyvä vienti ja työpaikkojen syntyminen. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Hakuaika alkaa 7.12.2023 ja päättyy 11.1.2024 klo 16:15

Avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan määrä tarkentuu myöhemmin.

Päätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2024. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Hakemusten käsittelystä ei anneta väliaikatietoja.

Arviointiryhmä antaa asiantuntijalausunnon kulttuuriviennin hakemuksista.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Mikäli avustettava hanke on EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti taloudellista toimintaa, avustus myönnetään de minimis –tukena. Lisätietoja de minimis -tuesta https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, puh. 0295 3 30067, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://okm.fi/avustukset