Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för att lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturområdet

Avustus

Understödet är avsett för aktörer inom konst- och kultursektorn som genom internationellt kultursamarbete kan lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturområdet. Vid inriktandet av stödet beaktas speciellt verksamhet som lindrar effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina på det ukrainska konst- och kulturlivet och på det internationella samarbetet som stöder det.  

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. 

Ansökningstiden börjar den 18 december 2023 och går ut den 22 februari 2024 kl. 16.15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare. 

Den tid som behövs för att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut beror på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3–4 månader i anspråk. Under handläggningstiden ges ingen information om processen. Alla sökanden meddelas skriftligt om besluten. 

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

18.12.2023-5.1.2024 och 8.2.-22.2.2024
Kulturråd Maija Lummepuro, tfn 0295 330 198, fö[email protected]

8.1.-7.2.2024
Kulturråd Riitta Heinämaa, tfn 0295 330 090, fö[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd