Hoppa till innehåll

Övergripande reform av lagen om understöd och stipendier åt författare och översättare föreslås

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 13.37
Pressmeddelande

Arbetsgruppens förslag till revidering av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare har färdigställts. Enligt förslaget ska grunden för fastställande och beräkning av anslaget som gäller stipendiesystemet inte längre vara kopplad till de allmänna bibliotekens bokanskaffningar. Däremot ska det i statsbudgeten reserveras ett årligt fast anslag för stipendier, föreslår arbetsgruppen.

Arbetsgruppens förslag till revidering av lagen överlämnades till forsknings- och kulturminister Annika Saarikko den 9 februari.

Det föreslås att lagen om vissa understöd och stipendier åt författare och översättare revideras i sin helhet. Enligt förslaget ska grunden för fastställande och beräkning av anslaget som gäller stipendiesystemet inte längre vara kopplad till de allmänna bibliotekens bokanskaffningar. I stället ska det i statsbudgeten reserveras ett årligt fast anslag som anvisas för stipendier som beviljas författare och översättare.  

Det föreslås att den nuvarande nämnden som beslutar om stipendier och understöd läggs ned. Dess uppgifter i fråga om skönlitteratur överförs till statens konstkommission som behandlar ansökningar om litteratur. I fråga om facklitteratur kunde undervisnings- och kulturministeriet bevilja ett statsunderstöd till Vetenskapliga samfundens delegation för vidare fördelning som stipendier för facklitteratur.

Utgångspunkten för stipendiesystemet är utövande av skapande arbete. Det föreslås att de understöd som beviljas på sociala grunder slopas, vilket samtidigt möjliggör att de åtta procent som frigörs från understöd som beviljas på sociala grunder delvis riktas till att öka antalet stipendier som beviljas översättare. Således beviljas författarna minst 78 procent och översättarna minst 18 procent. 

- Det är ytterst viktigt att vi i Finland bevarar en stark skriftlig kultur som är skriven på våra egna små nationalspråk eller översätts till dessa språk från världslitteraturen. Språket är en av de starkaste uttrycksformerna för kulturell identitet. Därför är det viktigt att möjliggöra författarnas och översättarnas arbete, säger minister Annika Saarikko. Enligt Saarikko är offentligt stöd på ett litet språkområde en nödvändighet för all konst.

För närvarande beviljas översättarna 16 procent och författarna 76 procent. Återstående fyra procent riktas alltid på basis av ett årligt beslut till de mest meriterade författarna och översättarna. Däremot föreslås det att förhållandet mellan utdelningen till facklitteratur och till skönlitteratur förblir oförändrat: av anslaget beviljas 90 % till författare och översättare av skönlitteratur och 10 % till författare och översättare av facklitteratur. 

Bakgrund

Den gällande lagen från 1961 är till många delar föråldrad. Förändringar i samhället, såsom ett bättre system för social trygghet och inrättandet av statens konstnärspensionssystem, har påverkat författarnas och översättarnas ställning och levnadsförhållanden.

Skrivningen ”utgivningen av vetenskaplig litteratur på de inhemska språken stöds” i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har också ansetts stöda behovet av att revidera lagen.

I lagen föreskrivs om dimensioneringen av det anslag som reserveras i statsbudgeten. År 2020 var anslaget 2 709 456 euro. 

Arbetsgruppens förslag ska nu sändas på remiss.

Förslag till regeringens proposition med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare

Mer information:
kulturrådet Leena Laaksonen, tfn 0295 330 175
regeringssekreterare Elina Anttila, tfn 0295 330 184