Hoppa till innehåll

Organisationer på ungdomsområdet får 18,6 miljoner euro i allmänna understöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2023 14.21
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har delat ut cirka 18 600 000 euro i understöd till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet. Understöd delades ut till 93 organisationer. De största understöden gick till Finlands Scouter rf (1 476 600 euro), Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf (1 293 000 euro) och Suomen Nuorisoseurat ry (1 080 000 euro).

De understöd som organisationerna får är beroende av prövning och beviljas på basis av ungdomslagen och statsrådets förordning. Enligt ungdomslagen beaktas vid prövningen av statsunderstödets belopp verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt organisationens ekonomi. Den verksamhet som understöds ska vara allmännyttig.

Vid prövningen statsunderstödets belopp beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och ungas delaktighet och hur den förverkligar de andra syften och utgångspunkter som anges i ungdomslagen.

- Organisationerna gör ett viktigt arbete för att stärka ungas delaktighet och deltagande. Hundratusentals unga deltar aktivt och regelbundet i fritidsverksamhet som ordnas av organisationer på ungdomsområdet. Organisationerna bidrar också till arbetet med att förebygga utslagning bland unga, vilket har varit särskilt viktigt under covid-19-pandemin, säger minister Petri Honkonen.

Anslaget är avsett att användas för allmänna understöd för organisationers ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, men organisationerna kan anvisa en del av anslaget också för deras regionala och lokala medlemsorganisationers verksamhet. 

Alla utlysningar av statsunderstöd på ett och samma ställe

Ansökan om understöd för 2023 genomfördes för första gången i statsförvaltningens gemensamma system Sokunderstod.fi, som administreras av Statskontoret. På webbplatsen Sokunderstod.fi samlas olika utlysningar av statsunderstöd som för närvarande är separata på ett och samma ställe. 

Avsikten är att alla statsbidragsmyndigheter ska övergå till systemet under de närmaste åren. Syftet med det centraliserade systemet är att göra statsunderstödsverksamheten smidigare och öka dess konsekvens och transparens.

Beviljade understöd för verksamheten för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, tfn 0295 330 080 
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 172