Hoppa till innehåll

Ny information om fysisk aktivitet hos småbarn: Mer rask och fartfylld motion behövs

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2021 12.00
Pressmeddelande
Pojat pelaavat jalkapallo kentällä.

För barn i dagisåldern, 4–6 år, rekommenderas tre timmar fysisk aktivitet per dag, varav minst en timme rask och ansträngande motion. De nyaste undersökningarna visar att långt över 90 procent av barnen nådde den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, dvs. tre timmar per dag.

Däremot nådde endast 46–85 procent av barnen rekommendationen om en timmes rask och ansträngande aktivitet per dag. Barn i dagisåldern rör på sig i genomsnitt fyra timmar per dygn, när man räknar med lätt, rask och ansträngande fysisk aktivitet. 

Resultaten kom fram i forsknings- och utvecklingsprojektet Piilo, där man åren 2019–2021 valde ut och utvecklade en helhet av metoder som kan utnyttjas vid uppföljningen av småbarns fysiska aktivitet. Utöver fysisk aktivitet mätte man också på ett mångsidigt sätt barns motoriska färdigheter, som skapar en grund för motionen.

Enligt resultaten av projektet var pojkar i genomsnitt aktivare än flickor. De motoriska färdigheterna hos barn, dvs. den statiska och dynamiska balansen samt förmågan att röra sig och hantera redskap, var bättre ju äldre barnen var. Flickor hade en bättre statisk balans än pojkar och pojkarnas färdigheter att hantera redskap var bättre än flickornas.

– Enligt resultaten är mängden fysisk aktivitet som helhet positiv, men det behövs fortfarande mer rask och fartfylld aktivitet, till exempel att leka tafatt och hoppa på trampolin, säger forskningsdirektör Tuija Tammelin vid Likes.

– Det finns individuella skillnader mellan barnen. Utöver mängden aktivitet bör man också fästa särskild uppmärksamhet vid att aktiviteten är mångsidig, att lära sig olika färdigheter och vid att njuta av att röra på sig, säger biträdande professor Arja Sääkslahti från Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet.

I Finland finns det ännu inget systematiskt uppföljningssystem för fysisk aktivitet bland barn i dagisåldern. 

– Vi måste öka barnens aktivitet på ett mångsidigt sätt med olika metoder. Detta mål stöds av att vi bättre förstår den fysiska aktiviteten och de faktorer som påverkar mängden motion. För barn i skolåldern är våra system för uppföljning och insamling av information om fysisk aktivitet i världsklass. Piilo-projektet banar väg för en ny datainsamling med vars hjälp vi får information om småbarns fysiska aktivitet, motoriska färdigheter och faktorer som påverkar fysisk aktivitet, kommenterar forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen om bakgrunden till Piilo-projektet.

Det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Piilo finansierades av undervisnings- och kulturministeriet och i projektet deltog cirka 800 barn, deras vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, Mellersta Finland och Norra Finland. Projektet genomfördes i samarbete mellan Likes och Jyväskylä universitet. Projektet är en del av genomförandet av programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Information om projektet och resultaten > Piilo: Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan tutkimus- ja kehittämishanke (Likes) (på finska)

Mer information:
•    kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 3 30054

•    biträdande professor Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet, idrottsvetenskapliga fakulteten, [email protected], tfn 040 805 3974

•    forskningsdirektör Tuija Tammelin, Likes, [email protected], tfn 0400 247 998