Hoppa till innehåll

Sex kompetenscentrum ska utveckla kompetensen på ungdomsområdet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2020 12.44 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 9.36
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om kompetenscentrum som på hela landets nivå utvecklar kompetensen och sakkunskapen på ungdomsområdet. Uppgiften ska skötas av konsortier av flera sammanslutningar som förvaltas av Lahtis stad, Finlands Scouter ry, Nuorten Akatemia ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry, Helsingfors stad och Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab. Samtidigt får de rätt till statsunderstöd.

Kompetenscentrumen har till uppgift att utveckla och främja kompetensen, sakkunskapen och utbytet av information på ungdomsområdet. Ett kompetenscentrum på ungdomsområdet kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en högskola, förening eller stiftelse, eller en sammanslutning av dessa som inrättats genom avtal.

- Ungdomssektorn vill utvecklas och bilda nätverk. De sammanslutningar som fungerar som kompetenscentrum samlar ihop en stor grupp olika experter som arbetar för de gemensamma målen. Jag tror att vi genom ett brett samarbete kan agera effektivt för de ungas bästa, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Prioriteringarna för kompetenscentrumens verksamhet har fastställts i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik som godkänts av statsrådet. Prioriteringarna inom utvecklingen ligger på  ungdomsarbete i kommunen, lägesbild och genomslag i fråga om organisationer på ungdomsområdet, delaktighet och påverkan, riktat ungdomsarbete, digitalt ungdomsarbete samt ungdomsarbete i skolor och läroanstalter.

För utvecklingshelheten Ungdomsarbete i kommunen svarar Lahtis stad. I nätverket deltar Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab (Juvenia), Ungdomsforskningssällskapet rf, Allianssi ungdomsutbyte, Uleåborgs stad/Koordinaatti, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Lägesbilden och genomslaget i fråga om organisationer på ungdomsområdet utvecklas av Finlands Scouter ry. I nätverket medverkar Centralförbundet för Studieverksamhet rf, Ekonomi och ungdom TAT och Finlands humanistiska yrkeshögskola Ab.

För helheten Delaktighet och påverkan svarar Nuorten Akatemia ry. Till nätverket hör Utvecklingscentralen Lärorik rf, Finlands ungdomsfullmäktiges förbund rf samt Uleåborgs stad/Koordinaatti.

Utvecklingen av det riktade ungdomsarbetet ligger på Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:s ansvar. Till nätverket hör Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Sydöstra Finlands yrkeshögskola och forsknings- och utvecklingscentret för ungdomsområdet XAMK/Juvenia.

Helsingfors stad och Koordinaatti, som är stadens samarbetspartner (Uleåborgs stad), svarar för utvecklingen av det digitala ungdomsarbetet.

För helheten Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter svarar Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab. Till samarbetsnätverket hör Utvecklingscentralen Lärorik, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Vanda stad, Ungdomsforskningssällskapet rf, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Lahtis stad/Kanuuna, Nuorten Suomi ry, Folkhälsans förbund + Föreningen Luckan, Helsingfors Universitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete samt Åbo Akademi.

Ytterligare information: 

Emma Taipale konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 172

Mer information om kompetenscentrumen på ungdomsområdet