Hoppa till innehåll

Nästan 80 procent av barn i åldern 4–6 år rör på sig enligt rekommendationerna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2024 13.00
Pressmeddelande

Den fysiska aktiviteten hos små barn har för första gången kartlagts med hjälp av aktivitetsmätare i en undersökning som omfattar hela befolkningen. I Piilo-undersökningen deltog närmare 1 800 barn, av vilka 76 procent rörde på sig enligt rekommendationen om fysisk aktivitet under barnets tidiga år. Undersökningen genomfördes 2023 och baserar sig på mätningar av den fysiska aktiviteten hos 4–6 åringar och enkäter riktade till deras vårdnadshavare.

Pojkar rörde på sig enligt rekommendationen om fysisk aktivitet bättre än flickorna, äldre barn bättre än yngre, och barn i urbana miljöer bättre än på landsbygden eller i tätorter. Rekommendationen uppfylldes oftare under barnets dag i småbarnspedagogiken än på fritiden. Flickorna rörde på sig lika mycket i olika åldersgrupper, medan pojkar i åldern 5 och 6 år rörde på sig mer än 4-åriga pojkar.

Små barn borde enligt rekommendationen om fysisk aktivitet motionera lätt, raskt eller ansträngande sammanlagt minst tre timmar per dag, varav minst en timme borde bestå av rask och ansträngande motion. De barn som deltog i Piilo-undersökningen motionerade i genomsnitt 4,2 timmar per dygn och raskt eller ansträngande 74 minuter per dygn.

Enligt enkäten till vårdnadshavarna uppgav 86 procent av barnen att de nästan alltid eller ofta tycker om att röra på sig, och detta gällde i samma grad såväl pojkar och flickor som barn i olika åldrar. Det fanns heller inga skillnader i fråga om känslan av glädje över att röra på sig som berodde på barnens behov av stöd, härkomst eller boendemiljö.

I programmet Småbarnspedagogiken i rörelse rekommenderas det att man inom småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnet att röra på sig mångsidigt minst två timmar om dagen. Detta motsvarar två tredjedelar av de rekommenderade motionstimmarna för hela dagen. Målet uppnåddes för 82 procent av barnen. Barnen rörde på sig i genomsnitt cirka en halv timme mer under dagar inom småbarnspedagogiken än under lediga dagar. Arbetssätten inom småbarnspedagogiken och i synnerhet mängden utomhusvistelse har stor betydelse när det gäller att uppfylla rekommendationerna om barns fysiska aktivitet.

Hur genomfördes undersökningen?

I Piilo-undersökningen mättes den fysiska aktiviteten, stillasittandet och sömnen hos barn i åldern 4–6 år med hjälp av aktivitetsmätare. Undersökningen genomfördes under våren och hösten 2023 och omfattade 1 783 barn. Till undersökningen valdes slumpmässigt ut 20 kommuner och 156 verksamhetsställen för småbarnspedagogik från olika delar av landet.

Barnen hade en aktivitetsmätare på handleden i en vecka. Dessutom kartlades vårdnadshavarnas uppfattningar om hur mycket barnen rör på sig. Sammanlagt 1 627 vårdnadshavare svarade på enkäten.

Resultaten av Piilo-undersökningen utnyttjas för att främja en fysiskt aktiv livsstil hos barn i åldern för småbarnspedagogik. De familjer, småbarnspedagogiska verksamhetsställen och kommuner som deltog i undersökningen har fått respons på sina resultat.

Undersökningen genomfördes av forskningscentralen Likes vid Jyväskylä yrkeshögskola i samarbete med Jyväskylä universitet och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Undersökningen har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet.

Rörelseglädjen, den fysiska aktiviteten och de motoriska färdigheterna hos små barn i Finland

Mer information:

  • Tuija Tammelin, ledande forskare, Jyväskylä yrkeshögskola, Likes, tfn 0400 247 998, [email protected]
  • Arja Sääkslahti, biträdande professor, Jyväskylä universitet, tfn 040 805 3974, [email protected]
  • Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 054, [email protected]

Webbplatsen för Piilo-undersökningen (på finska)