Hoppa till innehåll

Ministern Kurvinen beslutade om statsandelarna för museer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 10.39
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen fastställde statsandelarna för museer. År 2022 används sammanlagt 50,3 miljoner euro för museernas statsandelar, vilket är cirka 2 miljoner euro mer än år 2021 på grund av förändringen i kostnadsnivån och indexjusteringen.

Det antal årsverken som används som kalkylmässig grund för museerna är högst 1 294,5,, varav högst 155,2 årsverken anvisas för regionala uppgifter. År 2022 är priset per enhet utan moms för museer 79 185 euro (i år 75 652 euro) och priset per enhet höjt med moms 84 269 euro (i år 80 751 euro). 

För tilläggsfinansieringen till museer med riksansvar anvisas nästa år högst 5 900 000 euro. Beloppet är detsamma som i år. 

Utöver beslutet om anslag för 2022 fastställs en finansieringsplan för tilläggsfinansieringen för åren 2022–2023. Det blir nästa gång möjligt att ansöka om att omfattas av statsandelssystemet år 2024, därför har man inte behandlat ansökningar som gäller 2022 eller om uppgiften som ansvarsmuseum.

Museernas statsandelar

Mer information: kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281
 

Antti Kurvinen Kultur