Hoppa till innehåll

Minister Bergqvist på barnkonventionens dag: de ungas möjligheter att påverka bör stärkas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2023 15.02
Pressmeddelande

I dag firar vi barnkonventionens dag. Enligt idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist bör de unga ges möjlighet och plats att påverka.

Den 20 november firas årsdagen för undertecknandet av den mest ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter i världen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Temat för barnkonventionens dag och barnrättsveckan i år är barnets rätt till välmående.

För att upprätthålla och förbättra barnens och ungdomarnas välbefinnande är det enligt idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist viktigt att stärka deras möjligheter att påverka.
Enligt Bergqvist har beslutsfattarna ett särskilt ansvar att lyssna på vad de unga har att säga och en skyldighet att inkludera dem i beslutsfattandet. Kanalerna för att delta och påverka bör dock tas fram på de ungas villkor. 

”Ett konkret verktyg för att stärka strukturerna för samråd med unga är till exempel Estlands modell. I Estland finns det planer på att inrätta ett team som stärker de ungas deltagande vid alla ministerier som är väsentliga för dem”, säger minister Bergqvist.

Enligt regeringsprogrammet ska helhetsansvaret för ledningen av arbetet för ungas välbefinnande under denna regeringsperiod koncentreras till undervisnings- och kulturministeriet. Ärendena ska behandlas i samarbete mellan flera ministerier.

Minister Bergqvist lyfter också fram hur möjligheterna till motion och idrott påverkar barns och ungas välbefinnande. I regeringsprogrammet säkerställs möjligheten för varje barn och ung person att ha minst en hobby som intresserar dem. Helheten av hobbyverksamhet för barn och unga utvecklas i samarbete med hobbyaktörer. 

”I regeringsprogrammet fortsätter vi också den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som bland annat går ut på att ordna avgiftsfria hobbyer i samband med skoldagen. Motion och idrott har en central betydelse för det övergripande välbefinnandet. Det är oroväckande att endast vart tredje barn och ung person rör sig tillräckligt med tanke på hälsan. Genom programmet Mer motion i Finland strävar regeringen efter att få barn och unga att röra på sig mer,”, säger Bergqvist.