Hoppa till innehåll

Liikuntatiede: liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Tuettujen hankkeiden edellytetään tekevän keskenään yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi ministeriön järjestämiä seminaareja tai keskustelutilaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon. Tutkimusviestintää on pohdittava jo tutkimussuunnitelmassa ja esitettävä konkreettisesti, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituspäätöksissä huomioidaan seuraavat asiat:

  • Tutkimuksen korkea taso
  • Tutkimuksen innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus sekä korkea sovellettavuusarvo liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.
  • Tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö liikuntatieteiden sisällä ja muiden tieteenalojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti
  • Tutkimuksen rahoituspohjan laajuus
  • Tutkimusryhmän kompetenssit
  • Suunnitelma tutkimuksen tiedeviestinnästä ja hyödynnettävyydestä osana päätöksentekoa

Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voivat hakea tutkimusyhteisöt. Tutkimusrahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin.

Hakuaika /uudet tutkimushankkeet:
Hakuaika alkaa 31.8.2022
Hakuaika päättyy 5.10.2022 klo 16.15

Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin.

Hakuaika jatkotutkimushankkeet:
(jatkohankkeita varten julkaistaan erillinen hakuilmoitus lokakuussa 2022):
 
Käsittely:
Päätökset uusista liikuntatieteellisistä tutkimushankkeista pyritään tekemään maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa uusia tutkimushankkeita sekä jatkotutkimushankkeita, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Samuli Rasila, puh. 0295 330057, [email protected]