Hyppää sisältöön

Liikuntatiede: liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Avustus

Liikuntatutkimuksen vaikuttavuutta edistetään uudella akatemiaohjelmalla

Liikuntatutkimuksen valtionavustukset siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Suomen Akatemian hoidettaviksi. Helmikuussa 2023 voimaan astuneen liikuntalain muutoksen myötä avustusten haku, arviointi ja päätöksenteko siirtyvät Akatemialle. Muutoksen myötä avustusprosessi yksinkertaistuu, kun se siirtyy kokonaisuudessaan yhden toimijan tehtäväksi. Ensimmäinen uuden akatemiaohjelman haku päättyy 17.1.2024.

Jatkossa liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Haut toteutetaan osana Akatemian talvihakua. Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla yhdessä Akatemian muiden hakemusten kanssa.

Suomen Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät yhteistyötä liikuntatutkimuksen rahoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä, jotta eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan liikuntatutkimuksen valtionavustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa.

Lisätietoja

Jatkotutkimushankkeet

Erityisavustus liikuntatieteellisiin jatkotutkimushankkeisiin on suunnattu tutkimushankkeille, jotka ovat saaneet ministeriöltä vuonna 2022 tai 2023 myönteisen rahoituspäätöksen sekä ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2024.  Avustus myönnetään tutkimushankkeille erityisavustuksena.

Avustuspäätökset jatkotutkimushankkeisiin tehdään hankkeen ensimmäisenä rahoitusvuotena tehtyjen rahoitusvarausten ja hankkeen etenemisen pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat, ja että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Haku aukeaa ministeriön asiointipalvelussa lokakuussa 2023. Hakuilmoitus julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivulla.​​​​​​​

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Samuli Rasila, puh. 0295 330057, [email protected]