Hoppa till innehåll

Kulturen deltar i allt större utsträckning i kommunernas arbete för att främja välfärd och hälsa

Undervisnings- och kulturministeriet
16.11.2021 10.02
Nyhet

Kulturens roll i främjandet av kommunernas välfärd och hälsa har stärkts. Flera kommuner än tidigare skriver till exempel in målen för kulturverksamheten i sin välfärdsberättelse eller fastställer målen i sin budget. Detta framgår av den datainsamling som THL, Kommunförbundet och undervisnings- och kulturministeriet genomförde våren 2021.

Kommunerna beaktar också bättre än tidigare lagen om kommunernas kulturverksamhet i beslutsfattandet. Lagen reviderades år 2019. I datainsamlingen uppgav 35 procent av kommunerna att de förtroendevalda har behandlat ifrågavarande lag under fullmäktigeperioden 2017-2021. Ökningen jämfört med 2019 var 9 procentenheter.

”Enligt undersökningen har kulturdeltagandet en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Konst och kultur existerar således inte utan aktörer.  Den reviderade lagen tryggar möjligheterna att skapa och få tillgång till kultur och därför är det viktigt att både kommunens förtroende- och tjänstemannaförvaltning är så medveten som möjligt om lagens mål och uppgifter, berättar kulturråd Esa Pirnes vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Samordningen av kulturverksamhet mer organiserad än tidigare

Kulturverksamheten verkar också vara mer organiserad än tidigare. I 76 procent av kommunerna hade man kommit överens om vilket förvaltningsområde som samordnar kulturverksamhet som främjar välfärd och hälsa i kommunen. Dessutom hade 70 procent av kommunerna utnämnt en person som ansvarar för kulturverksamheten. Motsvarande siffror i datainsamlingen 2019 var 68 och 58 procent.

Det finns fortfarande utrymme för utveckling i fråga om hur kommunerna rapporterar om kulturtjänster och -verksamhet i kommunens verksamhetsberättelse eller i den omfattande välfärdsberättelsen. 

71 procent av kommunerna uppgav till exempel att de årligen rapporterar hur många som deltagit i kommunens kulturtjänster. Endast 32 procent uppgav att de årligen rapporterar hur nöjda kommuninvånarna är med kulturtjänsterna.

"Det är viktigt att kommunerna följer upp kommuninvånarnas tillfredsställelse med kulturtjänsterna och för in resultaten i kommunens verksamhetsberättelse och i den omfattande välfärdsberättelsen. Detta stöder bättre anordnande av kulturtjänster och främjar kommuninvånarnas välfärd och hälsa ", konstaterar kulturråd Kirsi Kaunisharju vid undervisnings- och kulturministeriet.

Uppgifterna grundar sig på en datainsamling som genomfördes våren 2021, där man särskilt utredde åtgärder, resurser och verksamhetspraxis inom den kultur som främjar välfärd och hälsa i kommunerna. 

"Med hjälp av informationen kan kommunerna planera, leda och utvärdera främjandet av välfärd och hälsa genom konst och kultur", berättar forskningskoordinator Niina Saukko vid THL. 

279 kommuner i Fastlandsfinland svarade på datainsamlingen som genomfördes för andra gången. Täckningsprocenten var 95.

Läs de kommunspecifika uppgifterna i webbtjänsten TEAviisari (www.teaviisari.fi.)

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. (Kultur i kommunens verksamhet 2021 med tanke på främjande av hälsa och välfärd) Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu (Kortfattat om undersökningen -publikation.
 
Mer information:

kulturråd Esa Pirnes, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30259, [email protected]

kulturråd Kirsi Kaunisharju, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30144, [email protected]

forskningssamordnare Niina Saukko, THL, tfn 029 524 7123, [email protected]