Hoppa till innehåll

19 miljoner euro till högskolor för att åtgärda bristen på kodare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 15.50 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 15.55
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 19 miljoner euro i specialunderstöd till högskolorna för att åtgärda bristen på kodare i arbetslivet. Finansieringen gör det möjligt för över 10 000 studerande att studera programmering. Projekten är högskolornas egna förslag.

Informations- och kommunikationsteknologibranscherna har vuxit kraftigt under hela 2010-talet. Tillgången till kunniga programmerare har visat sig spela en viktig roll för Finlands framgångar. Svårigheterna att få tag på kunnig arbetskraft försvagar programmerings- och IKT-branschens tillväxtmöjligheter. Det råder särskilt brist på applikationsutvecklare, applikationsplanerare, web-yrkeskunniga och kodare.

-Finlands ekonomi och sysselsättning är på väg uppåt, och nu är det oerhört viktigt att garantera tillgången till kompetent arbetskraft. Med de anslag som beviljas kan vi erbjuda utbildning åt över 10 000 studerande redan nästa år, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Det kommer att erbjudas bl.a. kortvariga moduler som består av examensdelar för arbetslivets behov samt utbildning för arbetslösa eller för personer som riskerar att bli arbetslösa så att de kan komma in på arbetsmarknaden eller säkra sin plats där, säger undervisningsministern.

Den största projektfinansieringen beviljades till konsortiet FITEch (10 milj.), som koordineras av Aalto-högskolestiftelsen för att skapa en nationell utbildningshelhet som fokuserar på IKT-branschen. Projektet förverkligas i samarbete med Villmanstrands, Uleåborgs och Tammerfors universitetskoncerner samt med Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi.

Yrkeshögskolan Metropolia beviljades 4 miljoner euro för kodarutbildning och koordinerandet av samarbete för kontinuerligt lärande. Projektet förverkligas i samarbete med Haaga-Helia, Tavastlands yrkeshögskola, Laurea och Sydostliga Finlands yrkeshögskola Xamk.

Finansiering beviljades även yrkeshögskolan Karelia (1,5 milj.), Helsingfors universitet (1 milj.), Jyväskylä yrkeshögskola (168 000), Yrkeshögskolan Centria (1,6 milj.), Seinäjoki Yrkeshögskola (153 000), Satakunda yrkeshögskola (396 000) och Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (174 000). En del av utbildningarna förverkligas i nätverk som ett samarbete mellan flera yrkeshögskolor.

Utbildningarna som får finansiering varierar från att bestå av endast några få studiepoäng och fokusera på specifika kunskaper till bredare kompetenshelheter. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte endast till personer som avlagt högskoleexamen.

Högskolorna förverkligar de snabbverkande utbildningsprojekten i tätt samarbete med regionens arbetsliv och ntm-centralerna samt med regionens arbetskraftsförvaltning. Utbildningarna kör igång under 2019.

Regeringen fattade beslut om en tilläggsfinansiering på 30 miljoner till högskolorna för att komma åt bristen på kunnig arbetskraft i I och II tilläggsbudgeten för 2018.

Utbildningar som fått finansiering

Upplysningar:

- Päivi Bosquet, undervisningsråd, tfn 0295 3 30375, [email protected]

- Heikki Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 050 302 8246

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning