Hoppa till innehåll

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2023 11.00
Nyhet

De inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 33 procent. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2023.

Syftet med sänkningen av klientavgifterna är att förbättra barnfamiljernas köpkraft och att stödja barnfamiljer med små och medelstora inkomster på grund av de ökade levnadskostnaderna och de kraftigt stigande elpriserna. Genom att sänka avgifterna strävar man också efter att öka deltagandet i småbarnspedagogiken. 

I och med reformen övergår uppskattningsvis cirka 30 000 hushåll till att omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik.

Mer information: Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 02953 30386

Familjens storlek och inkomstgränserna fr.o.m. den 1 mars 2023
 

Småbarnspedagogik Utbildning