Hoppa till innehåll

Jussi-Pekka Moisio blir undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsdirektör

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.30
Nyhet
Jussi-Pekka Moisio. Bild: Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Statsrådet har utnämnt generalstabsofficer Jussi-Pekka Moisio till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsdirektör. Moisio tillträder tjänsten den 7 december 2022.

Jussi-Pekka Moisio har varit administrativ chef för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT (tidigare KT Kommunarbetsgivarna) sedan 2017. Tidigare har Moisio arbetat som biträdande direktör och personalchef vid Valvira, personalchef vid Institutet för hälsa och välfärd och personalchef vid Folkhälsoinstitutet. Moisio har också arbetat bland annat som chef för kursavdelningen och avdelningschef vid Försvarshögskolan och som sektorchef vid Marinstaben.

Förvaltningsdirektören har till uppgift att leda verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsenhet. Till förvaltningsenhetens ansvarsområde hör bland annat ministeriets förvaltnings- och personalärenden, personalplanering och personalpolitik, tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet, säkerhets- och beredskapsärenden, samordning av upphandlingen och informationsförvaltning.

Tjänsten söktes av 45 personer inom utsatt tid. Tjänsten som förvaltningsdirektör blev ledig när den tidigare tjänsteinnehavaren utnämndes till en annan tjänst.

Mer information:
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330182