Hoppa till innehåll

Jämlikhetsunderstödet, det vill säga finansieringen för positiv särbehandling, skrivs in i lagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 11.00 | Publicerad på svenska 3.2.2022 kl. 12.00
Pressmeddelande
Tyttö kirjoittaa

Den utbildningsmässiga jämlikheten och likabehandlingen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska stärkas genom att det statliga specialunderstödet för första gången skrivs in i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

En proposition som gäller finansieringen för positiv särbehandling är för närvarande på remiss. Syftet med propositionen är att minska de effekter den ökande ojämlikheten i samhället har på jämlikheten i utbildningen.

Enligt undersökningar har finansieringen för positiv särbehandling en positiv inverkan på elevernas och de studerandes framsteg i studierna. Finansieringen riktas till sådana skolor och verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken som finns i områden där utbildningsnivån är låg och där arbetslöshetsgraden och andelen personer med ett främmande språk som modersmål är hög.

Finansieringsreformen i fråga om positiv särbehandling är en del av programmet Utbildning för alla.

- Med hjälp av jämlikhetsunderstödet stärks stödet för lärande precis där det behövs ytterligare satsningar. Finansieringen används för att itu med den ökande ojämlikheten i lärandet, som är Finlands största utbildningsrelaterade problem just nu. Även om många barn och unga klarar sig bra i skolan, har andelen som klarar sig dåligt ökat. Vi måste lyckas stoppa den ökande ojämlikheten, säger undervisningsminister Li Andersson.

Målet med reformen är samtidigt att minska arbetsmängden för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i samband med ansökningsprocessen för finansiering i och med att understödet kan beviljas för två år åt gången.

Genom att jämlikhetsunderstödet görs bestående ökar dess genomslagskraft och förutsägbarhet, så att jämlikhetsåtgärderna bättre och mer systematiskt kan planeras, förutses och etableras på lokal nivå.

Remissbehandlingen av regeringens proposition avslutas den 28 februari. Utlåtande.fi

Propositionen lämnas till riksdagen våren 2022 och lagen avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer information:

  • Laura Niemi, regeringssekreterare, tfn 02953 30046
  • Jenni Nuutinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30230
  • Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 02953 30140