Hoppa till innehåll

Den isländska modellen förverkligas i Finland, beredningen har inletts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2019 13.48 | Publicerad på svenska 17.12.2019 kl. 14.49
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bereda en ny finländsk modell för hobbyverksamhet. Avsikten är man beslutar om den konkreta modellen i samband med ramförhandlingarna nästa vår.

Enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet är målet att garantera alla barn och unga möjligheten att delta i en givande och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen. Därutöver ser man över skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbverksamhet samt samarbetet mellan kommunerna och aktörer inom tredje sektorn.

För planerandet av den finländska modellen har forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tillsatt en beredningsgrupp med uppgiften att producera ett för ärendet relevant kunskapsunderlag. Man ska även bereda ett förslag till en modell som möjliggör utövandet av en lämplig hobby i samband med skoldagen, vilket är inskrivet i regeringsprogrammet.

Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Tuomo Puumala och viceordförande riksdagsledamot Paavo Arhinmäki och specialmedarbetare Timo Lehtinen. Övriga medlemmar är Niina Ratilainen vid Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, Micaela Romantschuk vid Förbudet Hem och Scola i Finland rf, Mari Sjöström vid Finlands Kommunförbund, Mikko Salonen vid Finlands Olympiska kommitté, Ulla Siimes vid Finlands Föräldraförbund, Tiina Ristikari vid Självständighetsjubileets barnstiftelse, Rosa Meriläinen vid Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf., Sari Jokinen vid Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt Mikko Salasuo vid Ungdomsforskningssällskapet.  Arbetsgruppen samlades första gången måndagen den 16 december.

Arbetsgruppens sakkunniga är undervisnings- och kulturministeriets överdirektörer Riitta Kaivosoja, Eeva-Riitta Pirhonen och Esko Ranto. Huvudansvarig sekreterare är direktör Henni Axelin och övriga sekreterare är direktör Tiina Kivisaari, konsultativ tjänsteman Iina Berden och programledare Antti Blom.

Upplysningar: statssekreterare Tuomo Puumala, tfn 02951 61002

Hanna Kosonen Unga Utbildning