Hoppa till innehåll

I ungdomslagen föreslås nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.26
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att ungdomslagen ska ändras. Enligt propositionen ska bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag preciseras och grunderna för beviljande av statsunderstöd förtydligas. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet och ungdomscentraler ändras genom att förutsättningarna för godkännande av rätten till statsbidrag preciseras. Dessutom föreslås det att grunderna för bestämmande av statsunderstöd förtydligas.

Syftet med de föreslagna ändringarna är att göra förfarandet för godkännande av rätten till statsbidrag och beviljande av statsunderstöd smidigare och mer transparent.

I propositionen föreslås att det till ungdomslagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om beviljande av statsunderstöd för genomförande av sådan hobbyverksamhet.

I lagen föreslås bestämmelser om syftet med hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om kommunens uppgifter när den ordnar sådan hobbyverksamhet. I lagen föreslås dessutom närmare bestämmelser om de villkor som ska beaktas vid prövningen av belopp som beviljas i statsunderstöd för sådan hobbyverksamhet.

Syftet är att etablera hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som en permanent verksamhetsmodell i kommunerna och på så sätt främja möjligheterna för de unga som deltar i den grundläggande utbildningen till en hobby som intresserar dem och är avgiftsfri.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Henni Axelin, direktör, tfn 0295 330 205 och Antti Randell, regeringsråd, tfn 0295 330 173