Hoppa till innehåll

Högskolorna får drygt 10 200 fler nybörjarplatser åren 2020–2022

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2020 12.00 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 10.58
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utifrån högskolornas förslag beslutat om fördelningen av högskolornas nybörjarplatser under de närmaste åren. Yrkeshögskolorna får sammanlagt 1 723 fler nybörjarplatser och universiteten sammanlagt 4 231 fler nybörjarplatser för utbildningar som inleds 2021 och 2022.

Ministeriet har tidigare beslutat om fördelningen av nya nybörjarplatser för 2020. På basis av undervisnings- och kulturministeriets beslut ökas antalet nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna med drygt 3 900 och antalet nybörjarplatser vid universiteten med drygt 6 300 åren 2020–2022.

Det ökade antalet nybörjarplatser vid högskolorna bidrar till uppnåendet av regeringsprogrammets mål att höja utbildningsnivån och svara på bristen på kompetent arbetskraft inom olika branscher och områden. Vidare vill man också lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin genom att satsa på kunnande och de ungas möjligheter att utbilda sig.

– Att högskolorna hade beredskap att införa fler utbildningsplatser är en framtidsgärning som höjer vår utbildningsnivå och bidrar till välfärden. Högskolornas extra nybörjarplatser ger nya möjligheter särskilt för unga, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

– Utöver de extra nybörjarplatser som ministeriet anvisat har högskolorna på eget initiativ vidtagit åtgärder för att svara på målet att höja kunskapsnivån och stärka internationaliseringen. Enligt förhandsuppgifter från studerandeantagningen år 2020 har antalet nybörjare ökat med drygt 3 000 vid universiteten och med 5 600 vid yrkeshögskolorna jämfört med året innan. Det är inte bara fråga om att svara på utbildningsbehoven utan också om att stärka livskraften i olika regioner, säger minister Saarikko.

Antalet nybörjarplatser har ökats för att trygga tillgången till högskoleutbildning på ett täckande sätt på olika håll i Finland och på olika utbildningsområden. Åren 2021 och 2022 riktas 25 % av universitetens tilläggsplatser  till det tekniska området, 17 % till databehandling och datakommunikation och ca 15 % till handel och administration. Av yrkeshögskolornas tilläggsplatser riktas hälften till hälso- och välfärdssektorn och cirka 20 % till databehandling och datakommunikation samt cirka 20 % till den tekniska sektorn. Tilläggsplatserna placeras i högskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Högskolorna beslutar hur de väljer att fylla upp de nya studieplatserna.

Extra nybörjarplatser riktas i synnerhet till branscher som lider brist på arbetskraft. Åren 2021–2022 riktas 665 av yrkeshögskolornas tilläggsplatser till sjukskötarutbildningen. Vid universiteten ökar t.ex. antalet nybörjarplatser för logopeder med 93 när man räknar med det utbildningsansvar för logopedi som getts till Östra Finlands universitet.

Inom det medicinska området införs 50 nya nybörjarplatser, och antalet nybörjarplatser för lärare inom småbarnspedagogiken ökas med 86 platser. För att öka antalet nybörjarplatser har man ur den strategibaserade programfinansiering som ingår i den statliga finansieringen av högskolorna reserverat för universiteten högst 160 miljoner euro för åren 2021–2022 och för yrkeshögskolorna högst 24 miljoner euro för 2021–2024. Yrkeshögskolornas tilläggsplatser för 2021–2022 finansieras delvis också med det anslag som ingick i tilläggsbudgeten för 2020.

Extra nybörjarplatser för yrkeshögskolorna 2021–2022 (på finska)

Extra nybörjarplatser för universiteten 2021–2022 (på finska)

Pressmeddelande om fördelningen av extra nybörjarplatser år 2020 18.6.2020

Mer information

Överdirektör Tapio Kosunen, tfn 0295 330 440
Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335
Specialmedarbetare Markus Ylimaa, tfn 0295 330 02631

Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Utbildning