Hoppa till innehåll

Hemland för världens mest kunniga och bildade folk som mål
Strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna grundar sig på högskolornas vilja att förnya sig själva och samhället

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 11.00 | Publicerad på svenska 9.12.2022 kl. 17.02
Pressmeddelande

Den nationella strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna tydliggör högskolornas roll i det kontinuerliga lärandet. Målet är att förnya utbudet inom kontinuerligt lärande till en tydlig och lättillgänglig helhet som förnyas i rask takt. Med hjälp av lösningar för kontinuerligt lärande som bygger på forskning, utveckling och innovation skapar man förutsättningar för spetskompetens och utbildning på arbetsplatserna. På så sätt får man allt fler att engagera sig i lärandet, samtidigt som olika arbetsplatsprojekt stärker FoUI-verksamhetens genomslag.

Den nationella strategin, som publicerades vid seminariet för högskolornas ledning den 9 december 2022, har beretts i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, högskolornas ledning, personal och studerande samt företrädare för intressegrupperna. De riktlinjer som styr de strategiska valen har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, och hundratals människor har deltagit i utvärderingen och vidareutvecklingen av dem genom samråd på webben och temaseminarier.

Strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna bygger på en uppsättning mål och åtgärder som ingår i den så kallade 3+1-modellen:

  • En tydlig stig för utveckling och behörighet som expert
  • Öppenhet i högskoleutbildningen gör kontinuerligt lärande mer tillgängligt
  • FoUI-lösningar för att förnya lärande arbetsplatser
  • Den digitala tjänstemiljön blir en mötesplats

En tydlig stig för utveckling och behörighet som expert. Öppenhet i högskoleutbildningen gör kontinuerligt lärande mer tillgängligt. FoUI-lösningar för att förnya lärande arbetsplatser. Den digitala tjänstemiljön blir en mötesplats.

– I en föränderlig värld blir det allt viktigare att skapa smidiga vägar för människor att uppdatera sina kunskaper under karriärens gång. Den nya strategin ger utmärkta riktlinjer för att utveckla det kontinuerliga lärandet på ett övergripande sätt. Jag vill tacka beredningsgruppen för ett fint arbete, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Högskolorna ska erbjuda en tydlig stig för utveckling och behörighet som expert 

Målet är att förnya möjligheterna till kontinuerligt lärande och göra dem mer flexibla.

Högskolornas utbud inom kontinuerligt lärande ska förnyas och bli en tydligare helhet som känns igen och respekteras både bland de studerande och på arbetsmarknaden. Utbudet ska kunna läggas ihop till en stig för utveckling som expert.

De viktigaste åtgärderna att ta fram ”mikromeriter” (micro-credentials) enligt EU:s rekommendation, att stärka specialiseringsutbildningarnas ställning och att förtydliga och öka kompetenshelheterna som ger behörighet och övriga samlade kompetenser för internationella experter och personer med utländsk bakgrund som redan är i Finland.

Öppenhet i högskoleutbildningen ökar dess tillgänglighet

Den öppna högskoleundervisningen har en viktig samhällelig roll att spela, både när det gäller att uppdatera och förnya den kompetens som svarar mot arbetslivets behov och att stärka bildningsgrunden på ett omfattande sätt. Målet är att den öppna högskoleundervisningen ska vara mångsidig och skapa ny efterfrågan, och att allt fler människor med olika bakgrund ska kunna delta i det kontinuerliga lärandet vid högskolorna. Detta kan stödjas till exempel genom att erbjuda utbildning som handleder för högskoleutbildning.

Högskolorna stöder tillgängligheten med hjälp av kommunikation och handledning, undervisningsarrangemang samt öppna inlärningsresurser och lärmiljöer, och genomförandet av dessa uppgifter stöds av högskolornas samarbete och digitaliseringen.

Den öppna högskoleundervisningen är också en väg till att bli antagen som examensstuderande, och denna väg ska vara tydlig, förutsägbar, rättvis och främja likabehandling.

Forskning, utveckling och innovation för att förnya lärandet på arbetsplatserna

Investeringar i forskning och FoUI-verksamhet skapar den kompetens som ligger till grund för högskolornas unika innehåll för kontinuerligt lärande.

De lärande arbetsplatserna ska förnyas genom lösningar för kontinuerligt lärande som genomförs på arbetsplatserna och bygger på FoUI-arbetet och som förenar individens och organisationens utvecklingsintressen. Offentliga FoUI-finansiärers programfinansiering ska identifiera och stödja sådana lösningar som har ett starkt koncept och som kombinerar kontinuerligt lärande och FoUI-verksamhet.

Inom ramen för en internationellt framträdande och högklassig forskningskompetens utvecklas mikromeriter och examensprogram som kan locka internationella experter och examensstuderande och därigenom stärka det finländska FoUI-systemet.

Den digitala servicemiljön blir en mötesplats för utbud och behov

Avsikten är att samla utbudet inom kontinuerligt lärande i en digital servicemiljö, där högskolornas utbud inom kontinuerligt lärande och dess olika finansieringsalternativ görs smidigt tillgängliga för enskilda kunder och organisationer. På den digitala serviceplattformen får utbildningsanordnarna kontinuerligt information om olika utbildningsbehov som de flexibelt kan tillgodose. Plattformen bidrar till en effektiv fördelning av den offentliga utbildningsfinansieringen, samtidigt som den möjliggör tillväxt på marknaden för avgiftsbelagd utbildning.

Nationell strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna (på finska)

Mer information:

  • Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 223
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309
  • Jonna Korhonen, direktör, tfn 0295 330 008