Hoppa till innehåll

Främjandet av jämställdhet och likabehandling inom utbildningen diskuterades under ledning av undervisningsminister Henriksson

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2024 15.34
Pressmeddelande

Fredagen den 5 april bjöd undervisningsminister Anna-Maja Henriksson in företrädare för utbildningssektorn till ett rundabordssamtal om likabehandlings- och jämställdhetsfrågor inom utbildningen. Bakgrunden till diskussionen är det meddelande om likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering som antogs av statsrådet den 31 augusti 2023. Regeringen har förbundit sig att främja likabehandlingen och icke-diskrimineringen samt att arbeta för att minska rasismen.

Enligt undervisningsministern bereder regeringen som en del av meddelandet om likabehandling under våren ett utvecklingsprogram för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som ska omfatta hela utbildningssystemet.

Målet är att fortsätta arbetet med att genomföra utvecklingsprogrammet under hela regeringsperioden. Senare i vår kommer undervisnings- och kulturministeriet att ordna ett omfattande samråd med civilsamhällesorganisationer i ärendet.

- Genom utvecklingsprogrammet stärker vi främjandet av jämställdhet och likabehandling på det lokala planet. Målet är att bättre förverkliga jämställdhet och likabehandling och att minska trakasserier och mobbning i daghem, skolor, läroanstalter och högskolor, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson

När det gäller utbildningen lyfter regeringen i sitt meddelande fram stödåtgärder för att bland annat införa en fast anslagsnivå för den jämställdhetsfinansiering som används inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt att höja deltagandet i småbarnspedagogik för barn med invandrarbakgrund.

- I enlighet med regeringsprogrammet och meddelandet om likabehandling befäster regeringen anslagsnivån för jämställdhetsfinansieringen. Med det anslag som delas ut inom kort under våren 2024 understöds till exempel anställandet av lärare till daghem och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Åren 2024–2026 uppgår anslaget till cirka 50 miljoner euro per år, säger undervisningsminister Henriksson.

Ett av målen i regeringsprogrammet och meddelandet är att främja deltagandet i småbarnspedagogik i fråga om även barn med invandrarbakgrund. 

- Utgångspunkten för detta arbete är språklig och kulturell mångfald och ett respektfullt bemötande och deltagande av alla barn och familjer.

Undervisningsminister Henriksson påminde i sitt anförande om att daghemmens, skolornas och läroanstalternas jämställdhets- och likabehandlingsplaner bör vara både realistiska och pragmatiska, det vill säga de bör granskas utgående från hur fungerar i praktiken.

Mer information: Anssi Pirttijärvi, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30029

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning