Hoppa till innehåll

Försökslagen för tvåårig förskoleundervisning godkändes – försöket inleds i augusti

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 14.33
Nyhet
Lapsia aapinen kädessä

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. Republikens president stadfäste lagarna om detta torsdagen den 17 december.

Ministeriet väljer genom stratifierad randomisering ut de kommuner eller samkommuner som deltar i försöket (försökskommuner). Dessa kommuner ska ordna tvåårig förskoleundervisning vid de verksamhetsställen som valts ut enligt 5 §. Till urvalet tas sådana kommuner eller områden som består av kommuner där det bor minst 100 barn som är födda år 2016 och där det finns minst fyra sådana verksamhetsställen för förskoleundervisning som uppfyller villkoren enligt 8 § 3 mom. Försöket baserar sig på en äkta försöksuppställning och man kan inte själv söka sig till försöket.  Ministeriet informerar om vilka kommuner som valts till försöket i början av 2021.

Till målgruppen för försöket som inleds 2021 hör år 2016 födda barn som bor inom området för försökskommunerna.
 
Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och  utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.
 
Lagen om försök med tvåårig förskoleundervisning och lagen om ändring av lagen om småbarnspedagogik träder i kraft den 23 december 2020.

Mer information: 

  • Marjaana Larpa, regeringssekreterare, tfn 02953 30350
  • Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30160
Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning