Hoppa till innehåll

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fortsätter – rekordantal kommuner deltar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2020 14.36 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 16.27
Pressmeddelande
Kuva: Elvi Rista

Försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter och statsunderstödet höjs. Sammanlagt hade 26* kommuner ansökt om att få delta I försökets tredje ansökningsrunda, och de får alla delta. Den tredje försöksperioden genomförs 1.8.2020 – 31.7.2021.

Kommunerna som deltar i försöket är: Ackas, Esbo, Forssa, Halso, Harjavalta, Helsingfors, Kauhajoki, Kides, Kotka, Kyrkslätt, Lahtis, Letala, Leppävirta, Liperi, Miehikkälä, Rautavaara, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Tavastkyro, Toivakka, Uleåborg, Vederlax och Åbo.

De nyaste deltagarna är Ackas, Kauhajoki, Nådendal och Rautavaara kommuner.

Kommunerna uppskattar antalet barn som deltar i försöket under den tredje perioden till sammanlagt ca 17 800. Av dem är uppskattningsvis 798 barn sådana som är nya inom småbarnspedagogiken.

Statsunderstödet för försöket höjs

Inom ramen försök med avgiftsfri småbarnspedagogik får kommuner som beslutar avstå från att ta ut en avgift för småbarnspedagogiken för femåringar för 20 veckotimmar statsunderstöd. Med understödet kompenserar staten för de minskade klientavgifterna. Under den tredje perioden höjs statens finansieringsandel till kommunerna till hela 79,23 procent, och hela budgetanslaget (6 miljoer euro) delades nu ut mellan de kommuner som ansökt om deltagande i försöket.
-    Vi ökade den andel som staten betalar för att också ska få med kommuner vars ekonomiska ställning inte möjliggör tilläggssatsningar på barns och familjers välfärd, säger undervisningsminister Li Andersson.  
 
Under de tidigare försöksperioderna kompenserade statsunderstödet under den första omgången för 20 procent av de klientavgifter som kommunerna gick miste om, och under den andra försöksperioden för 40 procent av de förlorade avgifterna

Regeringen satsar på småbarnspedagogik

Undervisningsminister Li Andersson är glad över att försöket intresserar kommunerna.

- Genom att satsa på småbarnspedagogiken signalerar kommunen att det är viktigt med småbarnspedagogik. Forskningen visar att en högklassig småbarnspedagogik ökar jämlikheten, vilket har många positiva konsekvenser för barnets uppväxt, utveckling och lärande längre fram. I Finland är det färre barn än i de andra nordiska länderna som kommer åt att delta i småbarnspedagogiken. Att höja deltagarantalet är ett centralt mål för vår regering, konstaterar undervisningsminister Andersson.

- För att få upp deltagarnivån och jämlikheten mellan barnen,  återinför vi alla banrs lika rätt till småbarnspedagogik och höjer personaldimensioneringen till relationstalet ett till sju från och med augusti i år, fortsätter minister Andersson.
Genom försöket strävar att öka barnens deltagande i småbarnspedagogik och samla in information om den avgiftsfria småbarnspedagogikens inverkan på familjernas val och föräldrarnas sysselsättning.  I försöket utvecklas också verksamhetsmodellerna och pedagogiken i fråga om småbarnspedagogiken för 5-åringar. Därtill utvecklas övergången till förskoleundervisningen. Ett annat viktigt utvecklingsmål är vägledningen till småbarnspedagogisk service.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utreder på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet hur målen för försöket har uppnåtts. NCU första rapport om försöket publicerades hösten 2019. De kommuner som valts med deltar i undersökningen i anslutning till uppföljningen och utvärderingen av försöket samt i det samarbetsnätverk för försöket som samordnas av Utbildningsstyrelsen.

Efter försöksperioden avser regeringen att inleda ett pilotförsök med en tvåårig förskoleundervisning. De kommuner som deltar i försöket kommer att bidra med värdefull information om vad man bör  beakta med tanke på en tvååriga förskola.

Mer information:  
- specialmedarbetare Touko Sipiläinen (begäran om intervjuer) tfn 02953 30143
- undervisningsrådet Tarja Kahiluoto (UKM), tfn 02953 30386   
- specialsakkunnig Jari Rutanen (UKM), tfn 0295 330 011
 
•    Den första försöksperioden varade 1.8.2018 – 31.7.2019 och 19 kommuner runtom i Finland deltog i försöket. Försöket omfattade ca 12 640 femåringar.
•    Den andra försöksperioden varade 1.8.2019 – 31.7.2020. I det försöket deltog 26 kommuner, och enligt deras uppskattning kommer ca 18 280 femåringar att delta i det nuvarande försöket.

* Pressmeddelandet har uppdaterats 11.2.2021. Det rätta antalet kommuner är 26. Kempele och Nådendal har annulerat sitt deltagande.

Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning