Hoppa till innehåll

Forsknings- och kulturminister Kurvinen inleder återuppbyggandet av kulturen 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2021 13.18 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 15.30
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet vill påskynda återuppbyggnaden av kultursektorn. Bland annat i Finlands program för hållbar tillväxt satsar man på kulturens och de kreativa branschernas tillväxt och på deras samhälleliga och ekonomiska betydelse. I Finland planeras därtill en fond för kulturen och de kreativa branscherna som staten är beredd att tillföra kapital till. Framtidsutsikterna utreds i en arbetsgrupp och genom projekt som stöds av ministeriet.

– Konst- och kultursektorn måste få ett uppsving och dess kompetens och betydande potential måste utnyttjas på bred front i samhället. Vi vill söka lösningar på utmaningarna inom sektorn och stödja genomförandet av goda åtgärder, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Även om coronatiden har varit svår för kulturen, har den samtidigt gjort branschens ekonomiska betydelse synligare och visat vilken betydelse den har för människornas välbefinnande. Därför är återuppbyggandet av sektorn ett gemensamt projekt för oss alla.

Som stöd för beredningen tillsätter undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp som förväntas lägga fram förslag om hur kultur- och konstsektorn kan stärkas och dess återhämtning stödjas. Gruppen behandlar också fördelningen av finansieringen för kulturområdet som ingår i EU:s återhämtnings- och stimulanspaket, inrättandet av en fond för kulturen och de kreativa branscherna samt stärkandet av finansieringsbasen för kultur och konst för nästa regeringsperiod.

Arbetsgruppens medlemmar representerar verksamhetsfältet och branscherna inom konst och kultur. Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Tuomo Puumala (UKM) och vice ordförande överdirektör Riitta Kaivosoja (UKM). Medlemmar i gruppen är ordföranden för Finlands filmstiftelses styrelse Anne Brunila, regissören och manusförfattaren Pauliina Feodoroff, statssekreterare Jukka Ihanus (ANM), konstrådets ordförande, författaren Juha Itkonen, konstnären, kulturföretagaren Sari Kaasinen, musikern Mikko Kosonen, skådespelaren, konstnärliga direktören Jarkko Lahti, ordföranden för Konstnärsgillet i Finland, bildkonstnären Teemu Mäki, dansaren Julian Owusu, verkställande direktören för Stiftelsen för musikfrämjande Tommi Saarikivi, specialsakkunnig Johanna Selkee (Finlands Kommunförbund), verkställande direktören för Stiftelser och fonder rf Liisa Suvikumpu, ordföranden för Tapahtumateollisuus ry Pekka Timonen och verksamhetsledaren för Finlands symfoniorkestrar rf Helena Värri. Bestående sakkunniga i arbetsgruppen är Rosa Meriläinen, verksamhetsledare för Kulta ry, och Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet.

Genom projekt som stöds av UKM söker man lösningar på utmaningarna inom kultursektorn

Med stöd av ministeriet inleds också två projekt för att kartlägga framtidsutsikterna för kultursektorn och ta fram förslag till lösningar på utmaningarna inom branschen. Konstuniversitetet och Kulta ry ansvarar för genomförandet av projekten, och resultaten publiceras i början av 2022. Den arbetsgrupp som utreder kultursektorns framtid fungerar som styrgrupp för projekten.

Konstuniversitetet inleder ett program för återuppbyggnad av konstområdet som stöder universitetets strategi. Programmet stöder förnyelsen inom konstområdet, FUI-verksamheten, utbudet av kontinuerligt lärande samt ökad sysselsättning inom området. 

Kulta ry:s projekt fokuserar på att främja tillgången till och tillgängligheten för kultur och konst samt på sysselsättningen och utkomsten för aktörerna inom sektorn. En central fråga är hur konstens och kulturens strukturer kan stärkas för att branschen ska utvecklas och blomstra. Till stöd för sitt arbete ordnar Kulta ry ett flertal regionala kulturmöten. 

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore stöder projekten med forskningsrön om coronapandemins konsekvenser. I arbetet utnyttjas också responsen från den coronaenkät som undervisnings- och kulturministeriet riktade till sektorn i början av 2021. 

Mer information:  
statssekreterare Tuomo Puumala,
tfn 0295 161 002, undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör Riitta Kaivosoja,tfn 0295 330 129, undervisnings- och kulturministeriet
kulturrådet Esa Pirnes, tfn 0295 330 259, undervisnings- och kulturministeriet

Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Kultur