Hoppa till innehåll

Finland nominerar Kalevala – ett levande epos till det europeiska kulturarvsmärket

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2022 14.18
Nyhet

Finland föreslår nationaleposet Kalevala som mottagare av det europeiska kulturarvsmärket. Beslutet fattades av undervisnings- och kulturministeriet på framställning av Museiverket. Ansökan ska lämnas till Europeiska kommissionen senast den 1 mars 2023. Kulturarvsmärket ingår i EU:s program för ett kreativt Europa.

Det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är en kulturarvsinsats som drivs av Europeiska unionen. Insatsen inleddes 2011 och dess syfte är att öka de europeiska medborgarnas kunskap om Europas historia och uppbyggandet av unionen och om det gemensamma, mångfaldiga kulturarvet.

Kulturarvsobjekten ska spela en central roll för Europas historia, kultur och integration och vara föremål för ett pågående pedagogiskt utvecklingsprojekt. Hittills har 60 objekt i 20 olika länder fått kulturarvsmärket. 

Den preliminära ansökningsomgången för kulturarvsmärket var öppen för alla och ordnades den 20 januari–30 mars 2022. Inom den utsatta tiden tog Museiverket emot tre förslag till kulturarvsobjekt. Museiverkets och styrgruppens förslag gällande kulturarvsobjekt till undervisnings- och kulturministeriet var enhälligt.

I Finland har kulturarvsmärket tidigare beviljats till Seminariebackens campus och jämlika utbildning vid Jyväskylä universitet i april 2022.

Mer information: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330281

Information om det europeiska kulturarvsmärket

Kultur Petri Honkonen