Hoppa till innehåll

Finland aktiverar sig - kampanj för motion och välbefinnande inleds 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2021 9.19
Pressmeddelande
Senioreita ulkojumpassa

Undervisnings- och kulturministeriet och statsrådets kansli inleder en kampanj vars syfte är att sporra till fritidsaktiviteter, aktivitet, motion och gemensamma sysslor. Kampanjen är en del av projektet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli, och som hjälper individer och samhället att orka och fungera i kriser samt stärker den mentala kriståligheten och resiliensen genom kommunikation. 

Den riksomfattande kampanjen genomförs under perioden 27.8–31.10.2021 och uppmuntrar till aktivitet inom olika livsområden och att återgå till en vardag som stöder välbefinnandet med beaktande av anvisningarna och rekommendationerna för hälsosäkerhet. Kampanjen sammanför evenemang och kampanjer som ordnas runt om i Finland. Över 100 aktörer deltar: organisationer, kommuner, församlingar samt företag och andra sammanslutningar. 

Kampanjen syns runtom i Finland i samarbetspartnernas egna evenemang och kampanjer, som finns i kalendern på kampanjens webbplats Finland aktiverar sig | Finland fixar det

- Coronapandemin har haft en betydande passiverande effekt t.ex. bland många äldre och riskgrupper. Också många barn, unga och vuxna har uteblivit från hobbyer. Brist på motion och aktivitet i vardagen kan i längden medföra många problem för såväl det fysiska, mentala som det sociala välbefinnandet. När begränsningarna avvecklas och samhället så småningom öppnas igen vill vi stödja människors återgång till en aktiv och balanserad vardag. Aktiviteterna i kampanjen Finland aktiverar sig har låg tröskel och är ett bra första steg”, säger direktör Tiina Kivisaari vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Man kan anmäla sig till kampanjen under hela kampanjperioden. Samarbetsparterna kan bygga och lansera egna nya kampanjer och evenemang samt sporra sina medlemmar och målgrupper till aktivitet på olika sätt. Den egna verksamheten kan integreras i den riksomfattande kampanjen med hjälp av gemensamt visuellt material och den gemensamma hashtaggen #FinlandAktiverarSig. 

Mer information: 
Direktör Tiina Kivisaari, undervisnings- och kulturministeriet, p. 0295 330 178, tiina.kivisaari(at)minedu.fi
Kommunikationschef Päivi Tampere, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 911, paivi.tampere(at)vnk.fi

https://suomitoimii.fi/sv/finland-aktiverar-sig/