Hoppa till innehåll

Färdplan utarbetas för kulturturismen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 9.27
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 maj till den 31 december 2021. Ordförande för arbetsgruppen är direktör Minna Karvonen vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till färdplan där utvecklingsåtgärderna för de kommande åren fastställs. Dessutom är avsikten att färdplanen ska fungera som nationellt styrdokument i Europarådets kulturvägsverksamhet. Principerna för hållbar utveckling beaktas genomgående i arbetet med färdplanen.

Vid utarbetandet av färdplanen beaktas coronapandemins och klimatförändringens konsekvenser för kulturturismen samt kulturturismens möjligheter i samband med kultur- och turistbranschernas återhämtning under och efter coronapandemin.  

Utarbetandet av en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen stöder målet att stärka kulturturismen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och i Finlands turismstrategi 2019–2028. Målet har en koppling till främjandet av verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna och av den hållbara tillväxten och förnyelsen inom turismen. Stärkandet av de kreativa branscherna är också ett av fokusområdena i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

Riktlinjer för utarbetandet av vägkartan för den nationella utvecklingen av kulturturismen kommer från Nationella världsarvsstrategin 2015–2025 och Museipolitiska programmet 2030, som lyfter fram världsarvsobjektens och museernas möjligheter i utvecklingen av turismen. 

Mer information:
- konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30206