Hoppa till innehåll

Examensdelar förbättrar flexibiliteten och valfriheten inom yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 12.22
Pressmeddelande

Anordnare av yrkesutbildning bör uppmuntras att utnyttja examensdelar som mikromeriter inom fortbildning, tilläggsutbildning och omskolning. Arbetsgruppen för utveckling av yrkesexamina jämställer de yrkesinriktade examensdelarna med de mikromeriter som rekommenderas av Europeiska unionen. Arbetsgruppen föreslår i sin halvtidsrapport att examensdelarna i yrkes- och specialyrkesexamina ska utvecklas och utbudet ökas. Förslagen överlämnades fredagen den 24 mars till undervisningsminister Li Andersson.

Arbetsgruppens förslag syftar till att öka flexibiliteten i yrkes- och specialyrkesexamina, göra valmöjligheterna för de studerande mångsidigare och integrera mikromeriter i systemet för yrkesutbildning.

Enligt förslaget bör en studerande alltid ha möjlighet att avlägga en eller flera examensdelar från olika examina. Detta gäller i synnerhet personer på arbetsmarknaden som strävar efter att förnya sin kompetens. Det är möjligt att inkludera en eller flera examensdelar från en annan yrkesexamen i alla yrkesinriktade grundexamina och i största delen av yrkes- och specialyrkesexamina.

Genom att i större omfattning och mer flexibelt utnyttja examensdelarna kan man tillgodose individernas och arbetslivets kompetensbehov på ett mångsidigt sätt. För att kunna avlägga mikromeriter bör tillgången till utbildning göras mer flexibel. Det bör också vara ett ekonomiskt lönsamt alternativ att ordna och erbjuda enskilda examensdelar vid sidan av ordnandet av hela examina.

– Alla studerande på andra stadiet bör ha möjlighet till studier som man trivs med och som utvecklar det egna kunnandet. Inom yrkesutbildningen är det viktigt med flexibla studier, särskilt med tanke på det kontinuerliga lärandet. När man individualiserar examina utan att pruta på de gemensamma delarna, kan man bygga på sitt eget kunnande som man vill och på så sätt förbättra sina möjligheter till sysselsättning och fortbildning. Rapporten som nu publicerats ger god vägkost för att utveckla yrkesutbildningen i framtiden, säger undervisningsminister Li Andersson.

Till examenssystemet för yrkesutbildning hör yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Det finns sammanlagt 160 examina och de omfattar cirka 3 300 examensdelar. För arbetslivets eller en enskild studerandes behov kan utbildningen skräddarsys utifrån examensdelar som ingår i olika examina. Dessutom kan utbildningsanordnaren svara på det lokala arbetslivets kompetensbehov genom att utarbeta egna examensdelar, och i Utbildningsstyrelsens register finns redan mer än 3 100 sådana examensdelar med olika innehåll.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 30 augusti 2022 en arbetsgrupp för utveckling av yrkesexamina med uppgift att granska helheten av yrkesexamina och behoven att utveckla dem. Arbetsgruppens arbete fortsätter till den 30 september 2023 för att bl.a. stärka kompetensen i anslutning till den digitala och den gröna omställningen samt de grundläggande färdigheterna och inlärningsfärdigheterna inom yrkesutbildningen.

Utveckling av yrkesexamina: Halvtidsrapport från arbetsgruppen

Mer information:

  • Petri Lempinen, överdirektör, tfn 0295 330 180