Hoppa till innehåll

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 14.34
Pressmeddelande

EU:s ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur, audiovisuella frågor och idrott sammanträder i Luxemburg den 4–5 april. Finland representeras på mötet av statssekreteraren Dan Koivulaakso (utbildningsrådet) och den ställföreträdande ständiga representanten Tuuli-Maaria Aalto. Kultur- och idrottsfrågor behandlas den 4 april och utbildnings- och ungdomsfrågor den 5 april.

Kultur

Vid mötet torde man anta slutsatser om utformningen av en europeisk strategi för de kulturella och kreativa näringarnas ekosystem samt om stärkandet av det interkulturella utbytet i den digitala tidsåldern. I diskussionen om att skydda kultursektorn och dess aktörer med anledning av situationen i Ukraina välkomnar Finland de åtgärder som EU och dess medlemsstater hittills har vidtagit och lyfter fram sina egna åtgärder.

Idrott

Vid mötet antar man förmodligen slutsatser om idrott och motion som verktyg för att främja hållbar utveckling. I slutsatserna konstateras att idrott och motion spelar en viktig roll när det gäller att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. I rådet diskuteras också främjandet av Europeiska unionens värderingar genom idrott.

Utbildning

Rådets rekommendationer om europeiskt samarbete inom högre utbildning, slutsatserna om kommissionens meddelande om en europeisk universitetsstrategi och slutsatserna om rörligheten för lärare och utbildare torde antas vid mötet. Dessutom diskuteras stärkandet av krishanteringen och dess prognostisering inom det europeiska området för utbildning.

Ungdom

Rekommendationerna om unga volontärers rörlighet och slutsatserna om ungdomars engagemang inom miljöskyddet antas förmodligen vid mötet. Dessutom diskuteras frågan om rörligheten för volontärer i syfte att förverkliga det europeiska medborgarskapet.

Mötesmaterialet finns tillgängligt på den officiella webbplatsen för Europeiska unionens råd.

Mötets offentliga programpunkter kan följas på ministerrådets webbplats.

Mer information:

  • Kultur och audiovisuella frågor: Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 067 och Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069
  • Idrottsfrågor: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330 354
  • Utbildningsfrågor: Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 141
  • Ungdomsfrågor: Katja Bergbacka, konsultativ tjänsteman, tfn 050 523 0237 och Seija Astala, kulturråd, tfn 0295 330 066