Hoppa till innehåll

Diskussionen om högskolestuderandenas välbefinnande fortsätter

Undervisnings- och kulturministeriet
14.4.2021 14.05 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 8.20
Nyhet

Vid mötet den 14 april fortsatte den diskussion om stödjande av högskolestuderandenas välbefinnande som inleddes i mars. På begäran av forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har högskolorna och studerandeorganisationerna dryftat och delat med sig av information om hur stödet, distansundervisningens kvalitet och samhörigheten ytterligare kan stärkas under våren.

– Studerandena och personalen är högskolornas viktigaste resurs. Jag är mycket oroad över hur de studerande mår i det svåra coronaläget. Högskolorna och studerandeorganisationerna har gjort ett viktigt arbete för att nå de studerande. Det är viktigt att sammanställa det arbete som gjorts, och att de bästa verksamhetsmodellerna delas vidare. Det ambitiösa målet bör vara att nå ut till alla studerande som behöver stöd, säger minister Saarikko.

Under mötet diskuterades de åtgärder högskolorna vidtagit för de studerandes välbefinnande. En högklassig undervisning och handledning samt mångsidiga tjänster utgör grunden för att de studerande ska må bra. Välfärdstjänsterna har utökats och det har varit viktigt att identifiera studerande som behöver stöd. Studerandena har kontaktats och i samråd med student- och studerandekårerna de har informerats om de stödtjänster som står till buds. Samhörigheten har upprätthållits genom tjänster som tillhandahålls på distans, såsom virtuella idrottstjänster samt lunchträffar och tutorverksamhet på distans.

Minister Saarikko påminde om att man även infört en viss flexibilitet i fråga om studiestödet. En ändring av lagen om studiestöd bereds så att den utdragna coronaepidemin beaktas i villkoren för studielånskompensationen och avdraget för studielån. Dessutom konstaterade ministern att man ännu ska bedöma om den sammanlagda stödtiden för studiestödet är tillräcklig. De unga som befinner sig i de svåraste situationerna har rätt till utkomststöd i enlighet med den gällande lagstiftningen. Enligt uppgifter från Folkpensionsanstalten ska man i fråga om studerande som fortsätter sina studier på hösten följa samma anvisningar som ifjol somras. FPA kommer att informera närmare om grunderna för beviljande av utkomststöd för sommarmånaderna.

Minister Saarikko konstaterade att diskussionen om de studerandes välmående kommer att fortgå i augusti, då man ska ta upp vilka effekter sommaren har haft med tanke på hur de studerande mår och hur projekten för att främja deras välbefinnande har framskridit.   

Den 22 april firas Världsdagen för psykisk hälsa. För firandet för studerande på riksnivå svarar Nyyti ry. 26 april ordnar Nationella centret för utbildningsutvärdering  (NCU) webbinariet Hörs jag? där man kommer att diskutera coronatiden och de studerandes behov av stöd för välbefinnande och studier medan den pågår och när den är över. Dessutom delges förstahandsuppgifter om undersökningen om de studerandes hälsa och välbefinnande som utförts av Institutet för hälsa och välfärd, och som täcker studerande över hela högskolefältet. Uppgifterna har samlats in från högskolestuderande under början av våren.

Mer information:

  • Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335
  • Undervisningsrådet Katri Tervaspalo, tfn 0295 330 084
Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Utbildning