Hoppa till innehåll

Den internationella yrkesskicklighetstävlingen Abilympics för personer med behov av särskilt stöd ordnas i Finland 2027

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2023 10.06
Pressmeddelande

International Abilympics Federation har beviljat Skills Finland rätt att anordna Abilympics-tävlingen år 2027. Evenemanget Abilympics är en internationell tävling för yrkeskunniga i behov av särskilt stöd. Undervisnings- och kulturministeriet stöder ekonomiskt anordnandet av Abilympics-tävlingen.

International Abilympics Federation (IAF) bidrar genom yrkesskicklighetstävlingen för personer med funktionsnedsättning och personer som behöver särskilt stöd till att öka kännedomen om och uppskattningen av den yrkesinriktade specialundervisningen globalt. Tävlingen stöder också sysselsättningen av grupper med särskilda behov. I Finland finansieras tävlingen av undervisnings- och kulturministeriet med 2,5 miljoner euro.

– Det är fint att man också i internationella organisationer litar på Finlands kompetens inom tävlingsarrangemang och högklassiga yrkesutbildning, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

– Anordnandet av Abilympics är en möjlighet att ytterligare intensifiera samarbetet mellan yrkesläroanstalter och arbetslivet. Tävlingen kommer att vara en fantastisk möjlighet att lära sig, inte bara för de tävlande och domarna utan också för alla de yrkesläroanstalter som är med i arbetet med att ordna den. Även i arrangemangen spelar de studerande en viktig roll. De får möjlighet att medverka i evenemanget som en del av studierna till exempel genom att delta i kundservicen, ordningsövervakningen eller logistiken, säger minister Henriksson.

Abilympics-tävlingen ordnas vart fjärde år. Finland har deltagit i den internationella tävlingen sedan 2007.

Mer information: Petri Lempinen, överdirektör, tfn 0295 330 180