Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisering av nationell och internationell tävlingsverksamhet inom yrkesskicklighet, inklusive ordnande av verksamheten för Finlands landslag i yrkesskicklighet

Avustus

Med understödet främjas finländsk spetskompetens inom yrkesskicklighet med hjälp av tävlingar i yrkesskicklighet (Mästare, MästarePLUS, Mästare9, WorldSkills, EuroSkills, International Abilymbics). Med understödet organiseras tävlingsverksamhet inom yrkesskicklighet och genomförs kommunikation i anknytning till landslagen i yrkesskicklighet och Mästare-evenemangen.

Understöd kan sökas av aktörer som får sända deltagare och experter till internationella tävlingar.

Ansökningstiden börjar den 24.2.2023 och slutar den 31.3.2023 kl. 16.15.

Det belopp som kan delas ut är högst 590 000 euro. Man får inte överföra användningen av understödet på någon annan aktör. Understödet beviljas för perioden 1.1.2023–31.12.2023. Avsikten är att fatta besluten i april 2023. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, tfn 02953 30249, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd