Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisationer som driver en studiecentral

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för det stadgeenliga bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås understöd till ett belopp av 1 117 000 euro för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral (moment 29.10.51 statsunderstöd för organisationer). Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 14 december 2021 kl. 8.00 och går ut den 26 januari 2022 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 28 februari 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller e-tjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.