Hoppa till innehåll

7 miljoner i statsunderstöd till gemensam utveckling av grundskolan

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 12.49 | Publicerad på svenska 8.11.2018 kl. 12.53
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har utlyst ett statsunderstöd för att stödja nya sätt att främja den jämlika grundskolan genom att utveckla utbildningen, förnya lärandet samt genom gemensamt utvecklingsarbete. Totalt finns 7 miljoner euro att söka. Statsunderstödet är en del av Grundskoleforumets arbete.

I Grundskoleforumets arbete har man strävat efter att identifiera de utvecklingsområden som på lång sikt och på ett hållbart sätt främjar jämlikheten i grundskolan och binder samman lokalt och nationellt utvecklingsarbete. Genom långsiktigt arbete i en gemensam riktning kan man säkerställa att jämlikheten i grundskolan verkställs på ett effektfullt sätt.

Statsunderstödet riktas främst till att utveckla ledningsstrukturen, främja välbefinnandet och utveckla förfaringssätten i anslutning till stöd för lärande. Målet är att utbildningsanordnare, lärare, föräldrar, elever, forskare, beslutsfattare och andra sakkunniga inom utbildning deltar i utvecklingsarbetet. De handlingar som projekten och utvecklingsarbetet ger upphov till publiceras för gemensamt bruk på webbplatsen www.denbastaskolan.fi.

– En stark grundskola av hög kvalitet är en hörnsten i jämlikheten inom utbildningen. I grundskoleforumets arbete betonas framför allt jämlikheten och varje elevs lärande och välbefinnande. Då eleverna mår bra är de också motiverade att lära sig. Därför är det speciellt viktigt att satsa på välbefinnandet i skolgemenskapen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Den tilltagande ojämlikheten kan bromsas genom långsiktig, evidensbaserad verksamhet som stöder skolorna. Verksamheten ska ha en gemensam riktning och ske i samarbete mellan utbildningsanordnaren och barnets uppväxtgemenskap, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Ansökningstid: 7.11–19.12.2018 kl. 16.15

Mer information
• Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, [email protected], tfn 029 533 1525
• Undervisningsrådet, enhetschef Ulla Laine [email protected], tfn 029 533 1597
• Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, [email protected], tfn 029 533 1155
• Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, [email protected] tfn 029 533 1601

Allmänbildande utbildning LAPE Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning